2024. február 2-3-4-én tartotta Sümegen a Capári Róbert huszár alezredes által vezetett Váristálló Lovasiskolában a Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Egyesület hagyományos év eleji szellemi és gyakorlati huszárképzését, melyre meghívást kapott Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagyaz MPVSZ szakmai alelnöke.

A rendezvényen a katonai hagyományőrző egyesület és más baráti huszárhagyományokat ápoló egyesületek tagjai gyakorlati lovasfoglalkozáson vettek részt, illetve számos a huszársággal és hadtörténelemmel összefüggő területeken előadásokat hallgattak meg a témában jártas, felkészült tagjaiktól, szimpatizánsaiktól.

Előadások hangzottak el az 1848-49-es szabadságharc tűzfegyvereiről, a portyázásról, a lovaselméletről, az 1848-as szabadságharcban nemzetiségek harcáról, a szibériai lengyel hadifoglyokról, a reformkori Magyarországról, a keresztes háborúk lovagjairól, lovasairól, lovairól, a lovassági tűzfegyverek fajtáiról, a velük való harcmodorról. Ezt a rangos előadássort jól egészítette ki Dr. Muhoray Árpád nagy érdeklődéssel kisért előadása „A Katasztrófavédelem, a civil szervezetek szerepe” címmel, melyben a katasztrófa és polgári védelem elméleti kérdéseinek ismertetését a 2011 évi ajkai vörösiszap katasztrófa mentési, mentesítési, helyreállítási és újjáépítési feladatainak bemutatása egészítette ki célszerűen.

A Huszár Egyesület érdeklődése a katasztrófa- és polgári védelem ügye, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség iránt megtisztelő és őszinte, mivel az elmúlt években, mint önkéntes társadalmi szervezet már eddig is részt vettek a környező települések lakosságvédelmi feladataiban, több esetben nehezen járható erdős terepen 18 hagyományőrző huszárral eltűnt személy keresésében.

A sümegi székhelyű Radetzky Huszár Egyesület a továbbiakban is részt kíván venni lovas képességei alapján polgári védelmi feladatok ellátásában, ennek érdekében kapcsolatot tart a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel.

Dr. Muhoray Árpád