A Magyar Rendészettudományi Társaság 2024 májusában ünnepelte megalakulásának 20. éves élvfordulóját. Az évforduló alkalmából Ünnepi Közgyűlés megtartására került a sor a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában. A rendezvényre a jubiláló tagság mellett meghívást kaptak a BM személyügyi helyettes államtitkára, a rendvédelmi szervek, az együttműködő társadalmi és tudományos szervezetek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői. A Magyar Polgári Védelmi Szövetséget Dr. habil. Endrődi István ny. pv. ezredes az MPVSZ elnöke képviselte, jelen volt Dr. Muhoray Árpád szakmai alelnök is. 

Belügyminiszter Úr nevében az országos rendőrfőkapitány köszöntötte házigazdaként a jelenlévőket. Ünnepi beszédében Dr. Korinek László Széchenyi-díjas akadémikus, az MRTT elnöke beszélt az MRTT megalakulásának körülményeiről, kitűzött céljairól, feladatairól, az eltelt 20 év elért tudományos eredményeiről. Az MRTT Ünnepi Közgyűlését a tudományágat befogadó Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora nevében Prof. Dr. Kovács László vezérőrnagy tudományos rektorhelyettes köszöntötte.  A jubileum alkalmából az MRTT elnökség által kiírt pályázat eredményeit, a pályázaton nyertes, a Belügyi Szemle különszámában megjelent publikációkat Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, főszerkesztő úr mutatta be. Örvendetes, hogy ez utóbbiak között szerepelt az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének vezetői közössége, a Vass Gyula-Ambrusz József-Restás Ágoston-Varga Ferenc és Kátai-Urbán Lajos által írt „A katasztrófavédelmi kutatások eredményei és fejlesztése a rendészettudomány rendszerében” című írásmű is.

Az ünnepi megemlékezések után Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az MRTT főtitkára vezetésével megtartásra került az MRTT éves beszámoló közgyűlése is, ezen elfogadásra kerültek a 2023. éves beszámolók az elvégzett munkáról és gazdasági-pénzügyi helyzetről, a 2024. évi munka- és gazdasági tervek, a Felügyelő Bizottság jelentése és az új tagok felvétele.

A két évtized alatt a rendészettudomány szervezésében, írásművek alkotásában kiemelkedő munkát végzők számára belügyminiszteri, MRTT elnöki és a rendvédelmi szervek vezetői által felajánlott elismerések kerültek átadásra. A Magyar Rendészettudományi Társaság megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy „Főigazgatói Ajándéktárgyat” adományozott Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy és Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, MRTT főtitkár számára, melyeket Dr. Mógor Mária Judit tűzoltó vezérőrnagy asszony adta át. Az MRTT Elnöksége Szent György Plakettet adományozott Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornoknak, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnökének.

Az elnöki zárszót követő fogadáson pohárköszöntőjében Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminiszer oktatási főszemlélője, mint az MRTT alapítója méltatta a rendészettudományi munkában részt vevőket, kívánt sok sikert a Társaság előtt álló tudományos kihívások teljesítéséhez.

az MPVSZ elnöksége