A Ludovika Arénában a 2024. június 27-én 10.00-kor megtartott ünnepségen vették át oklevelüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán végzett hallgatók, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet végzős 13 tisztjelöltje is. A Ludovikán a nappali szakos végzősöknek megtartott ünnepség után délután 14.00-kor Hungária Campus Szabó Miklós Dísztermében került sor a nap második diplomaosztó ünnepségére, ahol a katasztrófavédelmi mesterképzésben levelező tagozaton 28-an, valamint az alap nappali költségtérítéses és levelező képzési formában tanulók mindösszesen 96-an vehették át az egyetemi végzést tanúsító okleveleiket, diplomáikat elöljáróik, tanáraik, hozzátartozóik jelenlétében.

Mindkét rendezvényre meghívást kaptak Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes, az MPVSZ elnöke, Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök és Dr. Ambrusz József tű. ezredes KVI intézetvezető-helyettes, az MPVSZ kommunikációs alelnöke is.

Az ünnepélyes oklevélátadó alkalmából rangos elismerések is gazdára találtak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója által alapított dr. vitéz Roncsik Jenő emlékplakett különböző fokozatait egy oktató és két hallgató vihette haza az oklevélátadóról. „A katasztrófák elleni védekezés, a tűz elleni védekezés, a katasztrófavédelmi felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végző oktatók, oktatásszervezők, tudományos kutatók és a kiváló eredménnyel végzett hallgatók legjobbjainak szakmai elismerését” dr. Ambrusz József tűzoltó ezredes, Oláh Péter tűzoltó alezredes és Szarvas Bianka vehette át. Az ezredes arany, a mesterképzésben részt vett alezredes ezüst, a frissen felesküdött tiszt pedig bronz fokozatot kapott.

A 2023/2024-es tanévben a legjobb tanulmányi eredményt elértek számára még két rangos különdíj is felajánlásra került a katasztrófavédelem szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirányon végzetteknek.

A magyar Polgári Védelmi Szövetség részéről Dr. Endrődi István elnök a „Pataki Iván Díjat női karóra ajándéktárggyal” együtt adta át Széplaki Vivien tű. hadnagy kisasszonynak, míg Dr. Muhoray Árpád a Védelmi Információs Központ Kuratóriuma „VIK Díszserlegét Oklevéllel” adományozta Nováki Tamás Sándor tű. hadnagy számára. 

A két rendezvényen Jelen voltak a rendvédelmi szervek vezetői képviseletében azok helyettesei, továbbá Dr. Christián László r. dandártábornok és Dr. Kovács László vezérőrnagy rektorhelyettesek. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy az RTK dékánja, Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese, Dr. Mógor Mária Judit tűzoltó vezérőrnagy, hatósági főigazgató-helyettes, valamint Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője külön is gratuláltak a végzetteknek. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán most végzett tisztjelöltek június 29-én tettek ünnepélyes tiszti esküt a Ludovika Campus főépülete előtt.