A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően 2024. május 15-én tartotta meg a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban az Országos Küldöttgyűlését, melyen értékelte az előző 2023-es évben végzett tevékenységet és kitűzte, elfogadta a jelen 2024-as naptári év feladatait.

 

A Küldöttgyűlésre meghívást kaptak az elnökség tagjai, a megyei szervezetek vezetői, delegáltjai, (megkezdett 100 fő után 1 fő), a csatlakozott és a társult, jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetek 1-1 fővel. Tanácskozási joggal voltak jelen a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. Megtisztelték jelenlétükkel a küldöttgyűlést Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő, Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézetének intézetvezetője, Hajdú László a Magyar Környezetvédelmi Egyesület elnöke, Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatója. Jelen volt Rába Lajos, az RSOE elnökségi tagja, Polyák András az RSOE junior titkára, Dr. Kocsis László ny. ezredes a Kőbányai Hon és Rendvédelmi Napok felelőse és a házigazda KOK igazgatója Müller Róbert tű ezredes. A levezető elnöki teendőket Lipták István ny. pv. ezredes látta el. A rendezvény jogszerűségére Dr. Soos László ny. pü. vezérőrnagy úr, az MPVSZ jogi tanácsadója ügyelt. A rendezvény elején az MPVSZ elnöke kezdeményezésére 1 perces néma főhajtással adóztunk kegyelettel az elmúlt időszakban elhunyt tagtársaink emlékének. A Küldöttgyűlés kezdetén Müller Róbert tű. ezredes, mint házigazda köszöntötte a jelenlévőket.

 

Napirendi pontok voltak:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. A napirend megtárgyalása és elfogadása
 4. Az Országos Elnökség 2023. év beszámolója
 5. 2024. évi munkaterv meghatározása
 6. 2023. évi számviteli beszámoló és annak mellékleteinek (kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) megtárgyalása
 7. MPVSZ 2024. évi költségvetésének megtárgyalása, javaslat az MPVSZ tagsági díj mértékére
 8. A FEB elnökének jelentése az MPVSZ 2023 évi működéséről, gazdálkodásáról, az MPVSZ közhasznú tevékenysége anyagi-pénzügyi ellenőrzéséről
 9. A FEB éves ellenőrzési tervének megtárgyalása
 10. Hozzászólások, vita a beszámolókról, válaszadások
 11. A beszámolók, a 2024 évi munkaterv, a 2024 évi költségvetés, az MPVSZ tagsági díj mértékének, a FEB 2024 évi ellenőrzési tervének elfogadása, határozathozatalok
 12. Az Elnökség elhunyt és lemondott tagjai helyére új tagok megválasztása
 13. Egyebek.

 

A napirendi pontok tárgyát képező anyagok a tagság számára a meghívóval együtt megküldésre kerültek, azokat a résztvevők előzetesen tanulmányozhatták, azokhoz az MPVSZ elnöke és a FEB elnöke kiegészítő tájékoztatásokat fűztek.

A napirendek feletti vitában Dr. Tóth Ferenc tábornok úr átadta a BM OKF főigazgatója üdvözletét, nagyra értékelte az MPVSZ munkáját a lakosság biztonságának szolgálata érdekében, a BM OKF és az MPVSZ kapcsolatát kiegyensúlyozottnak, magas színvonalúnak minősítette.

Dr. Varga Ferenc tábornok úr példásnak értékelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete és az MPVSZ együttműködését a Katasztrófák Csökkentése Világnap alkalmából közösen szervezett nemzetközi tudományos konferenciák megvalósításában, az Egyetem Közös Közszolgálati Gyakorlatainak levezetésében, a hallgatói mentőcsapat felkészítésében.  Dr. Kocsis Láászló ny. ezredes úr örömmel üdvözölte az MPVSZ részvételét, bemutatkozását a Kőbányai Hon- és Rendvédelmi Napokon.

A hozzászólásokat Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes országos elnök foglalta össze, adta meg a választ a felmerült kérdésekre.

A beterjesztett beszámolókat, a munkatervet, a költségvetési tervet, a küldöttek egyhangúlag megszavazták. Az MPVSZ elnökségének kiegészítésére a jelen lévők egyhangúlag megválasztották Kivágó Tamás ny. tű. dandártábornok és Tóth Zsolt tű. alezredes urakat.

A rendezvény zárásaként Dr. Endrődi István emelkedett szólásra. Kitért a működési költségvetés szűkösségére, melyből a tudományos konferencia konferenciakiadványát a Szövetség hamarosan ki fogja adni a szükséges példányszámban. Célként nevezte meg a jövő évi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megszervezését a BM OKF-el együttműködésben, kiállt az NKE Katasztrófavédelmi Intézetével ápolt jó kapcsolat továbbviteléért az ifjúság polgári védelem ügyének való megnyerése fontossága okán, a települési, járási és megyei mentőcsapatok minősító gyakorlatainak támogatásáért valamint az EU-s pályázati lehetőségeken való részvételért.

Az MPVSZ elnöke végül köszönetét fejezte ki a BM OKF főigazgatójának, országos polgári védelmi főfelügyelőjének, az NKE Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetőjének az MPVSZ munkájának támogatásáért, a korrekt együttműködésért, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatójának a Küldöttgyűlés méltó helyszínének, logisztikai feltételeinek biztosításáért.

A Küldöttgyűlés után került sor a KOK étkezdéjében egy közös munkaebéd elfogyasztására és kötetlen baráti és szakmai beszélgetés lefolytatására.

 

MPVSZ elnöksége