2023. március 31-én a Kiskunhalasi Tiszti Klubban tartotta éves közgyűlését a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség. Az MPVSZ elnökének képviseletében Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök vett részt a rendezvényen.

Öntevékeny és tettre kész emberekben fogalmazódott meg a gondolat: „Az emberi élet és a környezetünk védelme mindannyiunk közös ügye, és ezért tenni is muszáj!” okán szükség van egy olyan civil szervezetre, amely az egyszerű szerveződésen túlmutatóan megfelelő keretben végzi emberbaráti feladatát. Ez a nemes gondolat vezetett a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség megalakításához (2002). A Szövetség az alapítók akaratának megfelelően a Magyar Polgári Védelmi Szövetség tagszervezete. A Szövetség tevékenységével aktívan közreműködik a Bács-Kiskun Vármegye polgárainak polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítésében, védelmük szervezésében.

A közgyűlésen közel 40 fő küldött jelent meg a tagság képviseletében, akik a rendezvény elején 1 perces néma felállással adóztak az elmúlt évben elhunytaknak. A rendezvényt megtisztelték a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője és a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is. A napirendi pontoknak megfelelően Mészáros Zoltán elnök megtartotta beszámolóját a Szövetség 2022 éves munkájáról és gazdálkodási tevékenységéről, melyben kiemelt szerep jutott a köteles polgári védelmi szervezetek és mentőcsapatok gyakorlatainak, a nyári bajai nagy sikerű nemzetközi ifjúsági tábornak, a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeknek, a drog prevenciós előadássorozatnak, az ukrán menekültek segítésében való részvételnek. A felügyelőbizottság törvényes tevékenységről és szabályos gazdálkodásról adott számot.

A beszámoló elfogadásra, a felügyelő bizottsági jelentés tudomásulvételre került.

Az MPVSZ képviseletében Dr. Muhoray Árpád nagyra értékelte a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség elmúlt évi munkáját, hisz úgy a mentőcsapatok minősítő gyakorlatai, mint a nyári nemzetközi ifjúsági tábor bajai megrendezése kiemelkedő eseménye volt a Szövetségnek.  A tagságot tekintve pedig jellemző a megyére a közösséghez tartozás fontossága, illetve a tevékenység humanitárius jellege. Az alelnök tolmácsolta, hogy a megyei szövetség ez évben is számíthat az MPVSZ anyagi támogatására a gyakorlatok megszervezéséhez.

A napirendek sorában a jelenlévő küldöttek elfogadták a 2023 évi munkatervet, melynek fontos eleme a megyei katasztrófavédelmi gyakorlatok további támogatása, illetve tájékoztatást kaptak a Szövetség működésének aktualitásáról.

A rangos megyei eseményen megtörtént a vezető tisztviselők újjáválasztása, majd egy közösen elfogyasztott vacsora és kötetlen baráti szakmai beszélgetés zárta az összejövetelt.

A választás eredménye a következő:

Elnök: Mészáros Zoltán (újraválasztott)

Tiszteletbeli elnök: dr. Mák Kornél (Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, újonnan választott)  

Szakmai elnökhelyettes: Gödön Sándor (újraválasztott)

Bajai koordinátor: Balatonné Sáfrány Erika (újraválasztott) Nem volt jelen halaszthatatlan elfoglaltság okán.

Bácsalmási koordinátor: Jakity Ágota (újraválasztott)

Kalocsai koordinátor: Kardosné Magony Mária (újonnan választott)

Kecskeméti koordinátor: dr. Schnell Erzsébet (újonnan választott)

Kiskőrösi koordinátor: Polgár Pál (újonnan választott)

Kiskunfélegyházi koordinátor: Tornyai Zoltán (újonnan választott)

Kiskunhalasi koordinátor: Gémes Franciska (újraválasztott) Külszolgálat miatt nem volt jelen.

Kiskunmajsai koordinátor: Lakatos Tamás (újraválasztott)

FB elnök: Faludi Éva Szidónia (újraválasztott)

FB tag: Szűcs Ágnes (újraválasztott)

FB tag: Munkácsy Sándor (újraválasztott)

Az MPVSZ elnöksége gratulál és további megalapozott jó munkát kíván a Bács- Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség újraválasztott és újonnan megválasztott elnökségi tagjainak, köztük dr. Mák Kornél tiszteletbeli elnök úrnak, a Megyei Közgyűlés alelnökének, újraválasztott elnökének, Mészáros Zoltán tű. alezredes úrnak.

Az MPVSZ elnöksége