Budapesten 2024. április 25-én 10.00-kor a Zsinór utcai székhelyén az MPVSZ elnöksége megtartotta a 2024 évi küldöttgyűlést előkészítő elnökségi ülését. Az elnökségi ülést jelenlétével megtisztelte Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok úr a BM OKF polgári védelmi főfelügyelője is. Az ülés levezető elnöke Dr. Endrődi István megnyitójában beszámolt a 2024. március 06, az előző elnökségi ülés óta végzett feladatokról, kiemelve a BAZ és Zala vármegyei rendezvények sikerét, a Bács-Kiskun vármegyei újraminősítő gyakorlatokat, a katasztrófák csökkentése világnapi nemzetközi tudományos konferencia konferenciakötetének elektronikus megjelentetést, a jövő évi Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny előkészítésének kérdését.

Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok úr értelmezte napjainkban a polgári védelem előtt álló kihívásokat, a lakosságvédelmi feladatokat. Úgy értékelte, hogy a polgári védelemmel szemben nincsenek új kihívások, a pv legitimációja ugyan az, mint korábban.  A hazánk katasztrófa kockázat értékelését bemutató EX Ante jelentés 2023-ban felülvizsgálatra került, el kell érni, hogy a lakosság tagjai, az emberek is érezzenek felelősséget környezetükért, annak biztonságáért. A BM OKF és az MPVSZ kapcsolatát, együttműködését jóra értékelte.

A továbbiakban Dr. Endrődi István beterjesztette az MPVSZ 2023. évi beszámolóját, a közhasznúsági jelentést és kiegészítő mellékleteket.  

A jelenlévők meghallgatták Dr. Varga Péter ny. pv. ezredes FEB elnök 2023 évi Felügyelő Bizottsági Jelentést, majd következett beszámolók feletti diszkusszió, az elnöki beszámoló és a közhasznúsági jelentés megvitatása, a beszámoló elfogadása, a FEB jelentés tudomásul vétele.

Készülve az ez évi feladatok kitűzésére az elnök beterjesztette a 2024. évi munkatervet és költségvetést, melyeket a részletes megbeszélés után az elnökség egyhangúlag elfogadott, javasolta a közgyűlés elé terjeszteni.

Megfogalmazást nyert az is, hogy az éves munkaprogram bemutatásra került a BM OKF polgári védelmi főfelügyelőjének és annak tartalmával egyet értett a BM OKF főigazgatója is. A terv főbb tartalmi elemei, hogy készítsük elő a 2025. évi országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, vegyünk részt a katasztrófák csökkentésének világnapja alkalmából az ez évi nemzetközi tudományos katasztrófavédelmi konferencia megszervezésében, támogassuk a vármegyék mentőcsapatainak minősítő és újraminősító gyakorlatainak végrehajtását, ápoljuk együttműködésünk eredményességét a BM OKF-el, más hagyományos társadalmi és tudományos szervezetekkel, induljunk szakmai pályázatokon, keressük munkánk anyagi támogatásának bővítő lehetőségeit, takarékosan és célszerűen felhasználva a Belügyminisztériumtól kapott éves költségvetésünket.

 

Az elnökség az Alapszabály szerint a küldöttgyűlést 2024. május 15-én 10.00-ra a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban hívja össze, a meghívók hamarosan kiküldésre kerülnek. A küldöttgyűlés kötelező napirendi pontjait képező beszámolókat, közhasznú jelentést, munkaterveket az elnökség megtárgyalta, jóvá hagyta, javasolja azok küldöttgyűlés elé terjesztését.

 

Dr. Muhoray Árpád

szakmai alelnök