2024. április 6-án került sor Kiskunhalason, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó négy járás Járási Önkéntes Mentőszervezeteinek nemzeti újraminősítő gyakorlatára. A gyakorlaton közel 100 fővel vettek részt a Tüzes Kunok (Kiskunhalasi járás), a Felső-Bácskai Önkéntes (Jánoshalma járási), a Kiskunmajsai Járási és a Kiskőrös Járási Mentőcsoport, valamint a minősítő vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai.

A gyakorlatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség szakmailag és anyagiakkal is támogatta, a két szervezet képviseletében azt Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, MPVSZ szakmai alelnök és Mészáros Zoltán tű. alezredes vármegyei Pv Szövetség elnök a helyszínen megtekintették.

A gyakorlat célja az önkéntes mentőcsoportok felkészítése, képességeinek felmérése egy ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárás okozta helyzet kezelésében, a mentésben, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek támogatásában. Az összetett mentési és a természeti katasztrófák következmény felszámolási gyakorlata során a Mentőcsoportok állománya a hivatásos egységekkel szorosan együttműködve végezték a kijelölt feladatokat.

A gyakorlat forgatókönyve alapján sor került vezetési és logisztikai pont kialakítására, kidőlt fák eltávolítására, lakóépület megrongálódott tetőszerkezetének helyreállítására, vizek kártétele elleni védekezés keretében szivattyúzási – homokzsákolási valamint villámcsapás okozta erdőtűz oltásához kapcsolódó feladatok végrehajtására. Ezen felül az önkéntes csapatok kijelölt tagjai a felderítést, a sérültek helyszíni ellátását, nehéz terepviszonyok között az egészségügyi ellátó pontra történő szállítását is elvégezték.

Szabó Antal tű. alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője a Minősítő Bizottság elnöke, Wicker Balázs tű. alezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Szávay Luca Veronika tű. főhadnagy, a Tiszakécskei járás katasztrófavédelmi megbízottja, mint a Minősítő Bizottság tagjai a Mentőcsoportok munkáját eredményesnek minősítették.

A gyakorlatot záró sorakozón Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy az MPVSZ elnöksége nevében köszöntötte az újraminősítésen résztvevőket, kiemelte az mentőcsoportok tevékenységének fontosságát a lakosság, a járások, települések önerős védekezésében a természeti katasztrófák, főleg rendkívüli időjárási körülmények idején, gratulált az elvégzett munkához, a megszerzett újraminősítéshez, a felkészítést, vizsgát, minősítést megszervező Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek.

A gyakorlat végén pedig már a gyakorlók minősítették magas színvonalúra a logisztikai alegység tevékenységét az időközben elkészült ebéd elfogyasztásakor.

MPVSZ elnöksége