1. március 19-én a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégiumában a névadóra emlékezve, a diákok számára rendezett Kaffka Napok keretében a Kollégium nevelőtanára, Takács Tamás úr felkérése alapján a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöksége és a Magyar Hadtudományi Társaság részéről Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy honvédelmi és polgári védelmi előadást tartott a kollégium középiskolás diákjai, kadét lányai és fiai részére a pályára irányítás jegyében.

A fiatalok foglalkoznak a honvédelem és a polgári védelem kérdéseivel, ezért a szomszédos országban Ukrajnában dúló háború okán is nagy érdeklődéssel hallgatták az előadó tájékoztatóját a hazai polgári védelem feladatrendszeréről, az abban tevékenyrészt vállaló Magyar Polgári Védelmi Szövetségről.  A kollégiummal átellenben van Zalaegerszegen a régi katonai Petőfi Laktanya, melynek utolsó parancsnoka 1996-ig Muhoray Árpád volt. Ma a városban honvédségi alakulat nem diszlokál, de kadétokat érdekelte a haza fegyveres védelmének és szolgálatának gondolata, ezért odafigyeléssel hallgatták a katonaságról, a kiképzésekről, gyakorlatokról szóló színes beszámolót is. A honvédelem és a polgári védelem témaköreit összekapcsolva szólt az előadó arról, hogy a fegyveres összeütközések időszakában szükség van a lakosság oltalmazására, a polgári védelemre, mely békeidőszakban a katasztrófavédelem részeként végzi feladatát. Az előadást gyakorlati példákkal is illusztrálta a polgári védelmi és a katonai kiképzési feladatok bemutatásával, a valamikori Zalaegerszegi Petőfi Laktanyában a katonák életének, kiképzésének felelevenítésével, a laktanyai objektumai rendeltetésének elmagyarázásával.

A rendezvényre meghívást kapott Kemény József ny. pv. ezredes, a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke is, aki hozzászólásában beszélt a valamikori katonatiszti alegységparancsnoki feladatairól, majd a ma az által vezetett Szövetség lakosságvédelmi tevékenységéről, mozgósította a fiatalokat a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken, a Göcsej Harci Túrán való részvételre. 

Az előadást Magyari Attila tagintézményi igazgató úr vezetésével meghallgatta a kollégium tanári, nevelői kara is. A kadétok az előadásra az általuk büszkén viselt egyenruhájukban jelentek meg, a szintén egyenruhában érkező Dr. Muhoray vezérőrnagy úrnak a foglalkozás elején a rangidős kadét parancsnok katonás jelentést adott be, a zárszót követő elköszönés szintén az Alaki Szabályzatnak megfelelően történt.

Reméljük a honvédelmi és polgári védelmi  ismeretbővítés mellett  középiskolás és kadét hallgatóság érdeklődését a honvédelem és a polgári védelem munkájáról sikerült felkelteni, vagy tovább fokozni a majdani pályaválasztás eldöntéséhez.

az MPVSZ elnöksége