A Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség Zalaegerszegen 2024. 01. 10-én a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tárgyalójában tartotta meg az év első elnökségi ülését. Az ülésen jelen volt Sághegyi Attila alezredes, a Zala vármegyei Területi Védelmi Bizottság titkárhelyettese, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság képviseletében Kemény Csaba tű. alezredes, iparbiztonsági főfelügyelő, Karóczkai János tű. ezredes zalaegerszegi katasztrófavédelmi kirendeltségvezető és az elnökség tagjai. Az MPVSZ-t Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök képviselte.

Az ülést Kemény József ny. pv. ezredes, a megyei pv. szövetség elnöke vezette. A napirendi pontok között megtárgyalták a 2023-as év értékelését, az éves beszámoló előkészítését, az éves gazdálkodásuk mérlegét, elszámolását, a szövetség irattározásának további rendjét, illetve a tárgyévre tervezett feladatokat.

Dr. Muhoray Árpád az MPVSZ elnöke nevében köszöntötte a jelenlévőket, majd a 2023. december 14-i évzáró MPVSZ elnökségi ülésről, valamint a védelmi és biztonsági törvény polgári védelemmel foglalkozó részeiből, a módosított katasztrófavédelmi törvényből, ezek végrehajtási rendeleteiből adódódó, a védelmi és biztonsági igazgatást, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket és társadalmi szervezeteket, így a polgári védelmi szövetségeket is érintő változásokról, feladatokról tájékoztatta a jelen lévőket.

A 2023-ban elvégzett sokrétű és hatékony szövetségi polgári védelmi munka részletes kiértékelését követően sorba vették a jelen év tennivalóit. Az elmúlt év eredményes feladatainak folytatásaként a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2024-ben is jó együttműködésben a területi védelmi bizottság titkárságával, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a vármegye településeinek önkormányzataival tervezi aktív részvételét a lakosság felkészítésében, a települési és járási mentőszervezetek minősítő gyakorlataiban, a Göcsej Harci Túra felmenő ifjúsági versenysorozatban, megrendezés esetén a Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyek szervezésében, a polgári védelem Világnapjának méltó vármegyei megünneplésében, a rászoruló vidéki lakosság tűzifa ellátásában, a mentő csapatok technikai felszerelésében, a tudományos munka támogatása és a pályára irányítás jegyében a Katasztrófák Csökkentése Világnapja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szervezett konferenciára zalaegerszegi és nagykanizsai rendészeti szakos középiskolások delegálásában. Vállalt feladataik ellátásának anyagi- pénzügyi feltételeit költségtakarékos és szabályos gazdálkodással a befolyó tagdíjak mellett a szponzori-, illetve a vármegyei védelmi bizottságtól és az MPVSZ-től kapott támogatásokból tervezik biztosítani.

Az MPVSZ elnöksége elismerését fejezi ki a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség tagjai számára az eredményes 2023-as évi munkákhoz és kíván sok sikert a 2024-es év gazdag munkatervének megvalósításához.

Dr. Muhoray Árpád