A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 2023. december 14-én tartotta a Zsinór utcai székhelyén soros, egyben év végi elnökségi ülését. Az elnökség tagjai az ülés keretében emlékeztek meg az év kiemelkedő feladatairól, illetve körvonalazták a 2024-es várható tevékenységek irányait. Az ülés levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, szakmai alelnök volt.

 

A levezető elnök megnyitójában köszöntötte a jelen lévőket, a meghívottakat: köztük kiemelten Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelőt, Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredest, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály titkárát és az MPVSZ tiszteletbeli tagjait.

 

A megnyitó után Dr. Tóth Ferenc tábornok üdvözölte az elnökségi ülés résztvevőit. Tájékoztatást nyújtott a veszélyelhárítási tervezés alapját képező, hazánk katasztrófa kockázat értékelését magába foglaló Ex Ante jelentés három évenként esedékes pontosításának az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség általi elvégzéséről. A továbbiakban ismertette a polgári védelem számára is működési kereteket adó, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény és végrehajtási rendeletei előírásinak megvalósítási ütemezését, a biztonság garanciáját, a felkészültséget biztosító gyakorlatok tervezési rendjét.

 

Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes elnöki beszámolójában számot adott az előző évben elvégzett feladatokról, a szűkös költségvetési források szabályos, takarékos felhasználásáról. Az MPVSZ céljainak megfelelően az évben 15 vármegyei minősítő gyakorlatot támogattunk, melyeken közel 3000 fő gyakorlatozott, nyerte el, vagy újította meg az INSARAG minősítését. Szólt a nagy sikerű nemzetközi tudományos katasztrófavédelmi konferencia szervezéséről, az EU-s projektekben való részvételről. Elismeréssel beszélt az RSOE segítségével az MPVSZ honlapjának megújításról, a vármegyei szövetségek munkájáról, a hagyományőrző és kegyeleti tevékenységről, a BM OKF-fel és a társszervekkel való együttműködésről.

 

Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy hozzászólásában emlékeztetett, hogy az ENSZ 75 évvel ezelőtt 1948. december 10-én fogadta el az „Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát”, mely összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról. A nyilatkozatot a második világháború borzalmai ihlették és ennek szellemében fogalmazták meg a polgári védelem feladatait magába foglaló Genfi Egyezményeket is.

 

Dr. Hornyacsek Júlia ny. alezredes asszony a következő napirendi pontban értékelte a Tématerületi Kiválósági Program „A XXI. századi biztonsági kihívások nemzetbiztonsági hangsúlyai” című pályázata megvalósításához kapcsolódó tudományos konferencia és a lakosságvédelmi felkészítési általános és középiskolai oktatás célszerű módszertanát feldolgozó bemutató tanítás november 16-ai eredményes végrehajtását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

 

Az év kiemelt feladata volt a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett, immár hagyományossá váló nemzetközi tudományos konferencia megtartása, november 30-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A szervezés munkáiról Muhoray Árpád számolt be. A konferencia elismertségét jelezte, hogy fővédnökei a BM OKF főigazgatója és a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője voltak. A napirend előadója leszögezte, hogy a megtárgyalt témák sokszínűsége az elhangzott összesen 54 előadás 78 előadójának felkészültsége és az előadott témák tudományos értéke jelentős hozzáadott értéket képvisel a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ügyéhez, de jól segítette a társ-rendező szervezetekkel való tudományos együttműködést is. A plenáris és az immár 5 szekcióban folyó előadásokat nagy érdeklődéssel hallgatták az egyetemi hallgatók, a doktoranduszok, de a Zala megyéből meghívott rendészeti szakközépiskolások is. A konferencia előadások már a Védelemtudomány honlapján konferenciakiadványként megjelentek, az MPVSZ pedig a publikáció formában leadásra kerülő cikkeket következő évi Polgári Védelmi Szemle tudományos kiadványában fogja megjelentetni.

Az MPVSZ elnöksége egyhangú határozatában mondott köszönetet a konferenciák szervező bizottsága elnökének Dr. Ambrusz József tű. ezredesnek, a bizottság tagjainak, a konferenciák munkájában tevékeny szerepet vállaló valamennyi résztvevőnek, a bemutató tanítást levezető Dr. Hornyacsek Júlia ny. alezredes úrhölgynek.

 

A 2023-es év zárásának feladatait, a 2024-es év szakmai feladatainak fő irányait az MPVSZ elnöke ismertette. Reményét fejezte ki a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny következő évi meghirdethetőségéről. A stratégiai partnert, a BM OKF-et képviselő Dr. Tóth Ferenc tábornok úr felé az MPVSZ elnöke jelezte, hogy a Szövetség a következő évben is támogatni kívánja a vármegyei-és járási mentőcsapatok minősítő gyakorlatait, a Katasztrófák Csökkentése Világnap alkalmából a társ tudományos társadalmi szervezetekkel a hagyományos nemzetközi tudományos konferencia megszervezését. Felajánlotta a Szövetség tagjainak tapasztalatait a védelmi és biztonsági feladatok megvalósításában.

 

Az elnökségi ülés zárásaként az MPVSZ elnöke a jelenlévőknek és az MPVSZ valamennyi tagjának Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog új esztendőt kívánt.

 

Dr. Muhoray Árpád