A Légoltalmi Liga 1937. december 5-én alakult meg ünnepélyes keretek között Budapesten, első ügyvezető elnöke Petróczy István repülő ezredes, az első magyar katonai pilóta és a repüléstechnikai úttörője volt. Az MPVSZ elnöksége a Budafoki úti emléktáblánál emlékezett az ezredes munkásságára.

A Légoltalmi Liga társadalmi szerveződés volt, amely az ország közigazgatási tagozódásának megfelelően épült ki. Fő feladata a lakosság légoltalmi felkészítése és a hatósági feladatok társadalmi támogatása volt. Petróczy ezredes tudatosította az ország lakosságában, hogy a légicsapások következményeinek felszámolása egyéni és társadalmi érdek és ezt a Légoltalmi Liga megalakítása után tevékenységével is széles körben bizonyította.

Hangoztatta, úgy kell felkészíteni a lakosságot, hogy képesek legyenek önállóan védekezni, menteni és segíteni embertársaikon. A Liga valódi sikerét az jelentette, hogy a lakosság jelentős többsége fölismerte az oltalmazás szükségességét

Petróczy István 1897-ben született Petrócon, Szepes vármegyében. Az első világháború után m. kir. repülő ezredes, a magyar légierő megszervezője, a helikopter-építés úttörője, a magyar polgári légi közlekedés alapjainak lefektetője és a Légoltalmi Liga első ügyvezető elnöke, a polgári védelem szervezetének kiépítője volt. Petróczy István ezredes felismerte, hogy a lakosság ne csak az őt fenyegető veszélyt ismerje teljes terjedelmében, hanem a támadás eszközeit és hatását, valamint a védekezés módját is.

A MPVSZ elnökségének tagjai a Légoltalmi Liga megalakulásának évfordulójának alkalmából koszorút helyezett el Petróczy István utolsó lakhelyénél.