1. november 2-án ülést tartott a Budapest XIII. kerület Zsinór utcai székházában az MPVSZ elnöksége, melyen számos napirendi pont került megtárgyalásra. Az ülésre meghívást kaptak az MPVSZ országos elnöksége tagjai, a Felügyelő Bizottság, a tiszteletbeli tagok, a napirendekben érintettek. Az országos polgári védelmi főfelügyelő képviseletében Szarka Zsolt tű. alezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság képviseletében Dr. Zellei Gábor ny, pv. ezredes voltak jelen.

Az ülés levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád szakmai alelnök volt, akinek rövid megnyitója után Dr. Endrődi István megtartotta elnöki beszámolóját a 2023. július 19-i elnökségi ülés óta elvégzett munkáról, a II. félév fontosabb feladatairól. A jelenlevők kegyelettel megemlékeztek a nemrég elhunyt Hejüsz István ny. pv. alezredesről, az elnökség tagjáról, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség elnökéről, akinek temetés október 27-én az elnökség tagjai részt vettek.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos polgári védelmi főfelügyelője képviseletében Szarka Zsolt tű. alezredes tájékoztatta a hallgatóságot a polgári védelmi főfelügyelőség elmúlt időszaki főbb feladatairól, illetve a következő negyedév várható szakmai tennivalóiról. Örvendetesen az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség és az MPVSZ kapcsolatát jónak minősítette, reményét fejezte ki, hogy jövő évben az országos katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megrendezésre kerülhet a BM OKF és az MPVSZ együttműködésében.  

A megyékben az MPVSZ és a megyei polgári védelmi szövetségek támogatásával végrehajtott gyakorlatokról Dr. Muhoray Árpád számolt be, azokat eredményesnek minősítette, kiemelte a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, mint szervezők, egyben minősítést végzők szerepét, a végrehajtó mentőcsapatok tagságának szakértelmét és tenni akarását.

Az MPVSZ nemzetközi jellegű munkájáról Leskó György ny. pv. alezredes számolt be. Elmondta, hogy kiemelt fontossággal bírnak DAREnet projekt tanulságaira alapozva a több ország és egyetem, tudományos szervezet részvételével meghirdetett EU-s projektek, melynek az MPVSZ is résztvevője, vagy valamely tagszervezete is tagja akar lenni.

A II. félév ifjúsági feladatairól Dr. Endrődi Istvánszámolt be, szükségesnek tartotta a Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyek tartalmának korszerűsítését, esetlegesen kidolgozni a verseny számítógépen való metodikáját a klasszikus járőrverseny megtartása mellett is.

Az MPVSz együttműködési megállapodásainak felülvizsgálatáról Gáspár József ny. pv. ezredes terjesztett be részletes előterjesztést, értékelve a hatályban lévő, megújításra váró, vagy megszüntetésre szoruló megállapodásokat.

A Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület végelszámolásának helyzetéről, a Bíróság irányában még hátralévő feladatokról Csatai István ny. pv. alezredes és Dr. Schweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes számoltak be. Az elnökség köszönetét fejezte ki munkájukért.

Dr. Ambrusz József tű. ezredes beszámolt az MPVSZ honlapjának, logójának megújításáról, aminek időszerűségét, helyességét az is alátámasztja, hogy négyszeresére növekedett az új honlap látogatottsága. Ismertette továbbá a 2023. december 30-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Magyar Tudomány Ünnepe és a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából több tudományos társszervezettel közösen rendezendő hagyományos nemzetközi tudományos konferencia szervező munkájának állását. Az elmúlt évi konferencia konferencia kötete is kinyomtatásra került, azok a szerzők és a megyei szövetségek számára is rendelkezésre állnak. A Szervező Bizottság kéri, hogy az MPVSZ elnökségének és tagszervezeteinek tagsága  minél nagyobb létszámban képviseltessék magukat a konferencián, a hivatalos meghívót a szakmai alelnök kiküldi mindenkinek.

Az ezévi utolsó MPVSZ elnökségi ülés időpontjául a jelenlévők a 2023.december 14.én 11.00 órás dátumot fogadták el Zsinór utcai helyszínnel.

Utolsó napirendi pontként a jubileumi születésnaposokról történt megemlékezés. 80 éves születésnapi „Porcelán Könyv” tárgyjutalmat kapott Radványi Imre ny. pv. ezredes, „Asztali Óra” tárgyjutalomban részesült 80. születésnapjára Kemény József ny. pv. ezredes és úgyszintén „Asztali Óra” tárgyjutalmat vehetett át 70. születésnapja alkalmából Dr. Varga Péter ny. pv. ezredes az MPVSZ elnökétől. 

az MPVSZ elnöksége