1. október 26-án Zalaegerszegen a Kaffka Margit Kollégium nevelőtanára, Takács Tamás úr felkérése alapján a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöksége és a Magyar Hadtudományi Társaság részéről Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy honvédelmi, katasztrófavédelmi és polgári védelmi előadást tartott a kollégium középiskolás diákjai, kadét lányai és fiai részére a pályára irányítás jegyében.

A honvédelmi ismeretek napirendre tűzése aktualitását adta, hogy a kollégiummal átellenben van Zalaegerszegen a régi Petőfi Laktanya, melynek utolsó parancsnoka 1996-ig Muhoray Árpád volt. Ma a városban honvédségi alakulat nem diszlokál, de a fiatalokat érdekelte a haza fegyveres védelmének gondolata is, ezért érdeklődve hallgatták a katonaságról, a kiképzésekről, gyakorlatokról szóló színes beszámoló részt. E gondolatsort folytatva szólt az előadó arról, hogy a fegyveres összeütközések időszakában szükség van a lakosság oltalmazására, a polgári védelemre, mely békeidőszakban a katasztrófavédelem részeként végzi feladatát.

Az előadás további részében Muhoray Árpád beszélt az emberek életét, egészségét, anyagi javait fenyegető katasztrófákról, azok pusztító hatásáról, az ellenük való védekezés szükségességéről, a katasztrófavédelem fő feladatairól, a védekező, beavatkozó erőkről, az elsődleges beavatkozók, a tűzoltóságok működési rendjéről, a végrehajtandó katasztrófavédelmi műveletekről, kiterjedt katasztrófák alkalmával a polgári védelmi speciális mentő mentesítő és egyéb szükséges lakosságvédelmi feladatokról. Kitért a polgári védelem társadalmi ágazatának, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és tagszervezetei tevékenysége fontosságára is. Az előadást gyakorlati példákkal is illusztrálta a tűzoltási és műszaki mentési feladatok bemutatásával, a 2010-ben bekövetkezett vörösiszap katasztrófa és a nagyobb árvizek elleni védekezések eseményeinek felidézésével.

Az előadást Magyari Attila tagintézményi igazgató úr vezetésével meghallgatta a kollégium tanári, nevelői kara is. Reméljük a középiskolás hallgatóság érdeklődését a hon- és rendvédelem hivatásrendjeinek munkájáról sikerült felkelteni a majdani pályaválasztás eldöntéséhez, a továbbtanulás megválasztásához, vagy a megyei polgári védelmi szövetségben végzendő munkához.

az MPVSZ elnöksége