Szakmai bemutatók mellett színes művészeti programokkal immáron tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a Kőbányai Rendvédelmi Napok szeptember 2-3 között, amelyen több mint ötven kiállító szervezet, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Szakkollégiuma is részt vett. A rendvezvényen Dr. habil. Endrődi István, az MPVSZ országos elnöke Díszoklevelet adott át a Dr. Sztanek Endre Alapítványnak

Az Óhegy parkban megrendezésre került két napos rendezvény több ezer látogatót mozgatott meg, amelynek keretében szinte valamennyi rendvédelmi szervezet és a Magyar Honvédség is bemutatkozott látványos statikus és dinamikus programokkal. Mindkét napon gyerekzenekarok szórakoztatták a legkisebbeket, szombat délutántól pedig változatos könnyűzenei koncertek mellett hagyományőrző programokkal is találkozhattak a látogatók. A Készenléti Rendőrség és az Országgyűlési Őrség bemutatója mellett nagy sikert aratott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság programja is, ahol a gyermekek számára lehetőség volt a gépjárműfecskendő megtekintésére, tálcatűz oltására, valamint a habgenerátorral készült habfürdőben történő lubickolásra is. A Katasztrófavédelmi Szakkollégium sátránál a középiskolás korosztály megismerkedhetett a Katasztrófavédelmi Intézet képzéseivel, valamint a Szakkollégium fő tevékenységével.

A megnyitón ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a néhai Dr. Sztanek Endre ny. pv. ezredesről, akinek 80. születésnapja alkalmából Dr. Endrődi István ny. tű. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke Díszoklevelet adott át a Dr. Sztanek Endre Alapítványnak. A Díszoklevelet D. Csonka Ágnes vette át, aki Letákné Szabó Editnek Dr. Sztanek Endre Emlékérmet adott át 15 éves lelkiismeretes pedagógiai tevékenységéért.

Endrődi méltatásában megemlékezett Dr. Sztanek Endréről, aki általános és középiskolái elvégzése után katonatiszt szeretett volna lenni és már fiatal korában elkötelezettséget érzett a haza fegyveres szolgálatára. Pályafutása során 1990-től 1992-ig a Polgár Védelem Országos Parancsnoka volt. Részt vett a polgári védelemről szóló kormányrendelet és a katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény első változatának kidolgozásában. 1995-ben védte meg doktori disszertációját, és a hadtudomány kandidátusa lett. Nyugdíjas évei alatt is fontos volt számára a fiatalság polgári védelmi oktatása, az önmentés képességére, társaik mentésére való nevelése. Megbecsült óraadó tanár volt a PVOP Péceli Tudományszervezési és Oktatási Központjában. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség fővárosi szervezetének szakmai elnökeként, és az Országos Elnökségének alelnökeként tervezte, szervezte a tanuló ifjúság polgári védelmi felkészítését. Erejét és idejét megosztotta a hadtudomány terén végzett kutatómunka, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Polgári Védelmi Szakosztályának elnöki feladatainak szervezése, irányítása között. Kiemelkedő érdemeket szerzett a tömegpusztító fegyverek proliferációjának a lakosságvédelemre és felkészítésére gyakorolt hatásainak kutatásában, új védelmi elvek kidolgozásában.