2023. július 19-én megtartotta soros ülését a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöksége Budapesten a Zsinór utcai székhelyén, melyre meghívást kaptak az MPVSZ országos elnöksége tagjai, a Felügyelő Bizottság, a tiszteletbeli tagok, a napirendekben érintettek.

Az ülés levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád szakmai alelnök volt, akinek rövid megnyitója után Dr. Endrődi István megtartotta elnöki beszámolóját a 2023. április 26-i elnökségi ülés és május 18-ai, az éves közgyűlés időpontja óta elvégzett teendőkről, a költségvetési források rendelkezésre állásának mértékéről.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos polgári védelmi főfelügyelője képviseletében Dr. Jackovics Péter tű. ezredes, veszélyhelyzet kezelési főosztályvezető tájékoztatta a hallgatóságot a polgári védelmi főfelügyelőség elmúlt időszaki főbb feladatairól, illetve a következő negyedév várható szakmai tennivalóiról.

Fontos napirendként kerültek előterjesztésre Dr. Ambrusz József tű. ezredes, Dobai Sándor RSOE elnök és munkatársa Erdélyi Endre előadásában az MPVSZ hivatalos honlapja és a logó megújításának feladatai. Az ezredes ezen kívül körvonalazta a Magyar Tudomány Ünnepe és a Katasztrófacsökkentési Világnap tiszteletére tartandó hagyományos tudományos konferencia szervezési körülményeit. A honlap jogszabályoknak is megfelelő megújított változata többségében elnyerte a jelenlévők tetszését, az új logó kialakításáról, elfogadásáról a küldöttgyűlés fogja majd meghozni a végleges döntést.

Leskó György az MPVSZ nemzetközi feladatairól, a pályázatok helyzetéről tartott sikeres beszámolót, kiemelve az utóbbi évek MPVSZ számára legnagyobb programját az árvízvédekezési témát feldolgozó DAREnet programot.

Kohánka István az ifjúsági feladatok tervezésének témakörében emlékeztetett az országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek covid miatti elmaradására, javasolta, hogy módosított versenyszabályzat alkalmazásával, előre, vagy informatikusan megoldandó feladatokkal lehetne a versenyt megújítani, a verseny két napos idejét és a költségeket csökkenteni.

Gápár József az MPVSZ együttműködési megállapodásainak helyzetéről tartott beszámolót, javasolta azok teljes, részletes áttekintését, a megújítási, új megállapodási igények megtárgyalását a következő elnökségi ülésen.

Az MPVTE felszámolási feladatainak helyzetéről Dr. Schweickhardt Gotthilf számolt be és fogalmazott meg javaslatokat jogi szempontból az egyesület törvényes felszámolása érdekében.

A megyékben végrehajtott támogatott minősítő és egyéb gyakorlatok eredményeiről, a nyári ifjúsági táboroztatások helyzetéról Dr. Muhoray Árpád tartott ismertetőt. A gyakorlatokon számos alkalommal képviselte az MPVSZ-t, mindennek alapján kiemelkedően magas színvonalúnak értékelte a Fejér vármegyei mentőcsapatok Lajoskomáromban tartott újraminősítő gyakorlatát, illetve a Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség és Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által szervezett gyermektábort.

Az MPVSZ korábban döntést hozott arra, hogy Dr. Sztanek Endre ny. pv. ezredes, volt PVOP parancsnok születésének 80. évfordulója jubileumával kapcsolatban szervezzünk megemlékezést. Dániel Zoltán, a Kőbányai Önkormányzat katasztrófavédelmi referense egyeztetve a kerület vezetésével javaslatot tett arra, hogy szeptember 2-án a Kőbányai Hon- és Rendvédelmi Nap ünnepségén az MPVSZ elnöke adjon át a kerületben működő, Sztanek Endre nevét viselő alapítvány elnökének egy elismerő oklevelet, Sztanek Endre érdemeiről pedig az ünnepség hivatalos narrátora emlékezzen meg.

Az egyebek napirendi pont keretében a megyei szövetségek elnökei is beszámoltak az elmúlt időszak megyei feladatairól, majd egy kedves jubileumi eseményre is sor került: az MPVSZ elnöke az elnökség nevében egy asztali óra tárgyjutalommal köszöntötte meg Jósvai Attila ny. ezredes urat, az MPVSZ gazdasági alelnökét 70. születésnapja alkalmából.

MPVSZ elnöksége