Átvette a végzettséget igazoló oklevelét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán végzett száznyolcvanhét nappali tagozatos hallgató a Ludovika Arénában június 28-án megtartott ünnepségen. Közülük hét tisztjelölt a Katasztrófavédelmi Intézet képzésének keretében iparbiztonsági, öt pedig műveleti szakirányon végzett. A rendezvényen az MPVSZ elnöke különdíjat adott át.

„Az intézmény nemzeti hivatását csak a minőség iránti elkötelezettsége és az egyetemi közösség tagjainak személyes példamutatása révén töltheti be. Valamennyi polgárát arra ösztönzi, hogy jó példával, személyes és közösségi tevékenységével is járuljon hozzá az egyetem sikeréhez, céljainak eléréséhez, a haza szolgálatához” – idézte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem minőségpolitikájának célkitűzéseit Deli Gergely. A rektor szerint a most végzett hallgatók bizonyították: alkalmasak arra, hogy a jövőben hozzájáruljanak a közrend és a közbiztonság védelméhez, ezáltal a köz szolgálatához. Deli Gergely emlékeztetett: kevés olyan felsőoktatási intézmény van az országban, ahol a tanulmányaik mellett a hallgatóknak a haza szolgálatában is cselekedniük kell. A rektor egyebek mellett kiemelte: a mostani felvételi eljárás során csaknem ötödével többen jelölték meg első helyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, mint korábban.

„Ne feledjék: a diploma értéke a megszerzett tudásban rejlik” – jelentette ki Kovács Gábor r. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja, aki azt tanácsolta a diplomás fiataloknak, hogy legyenek nyitottak a világra. Emellett arra kérte a leendő tiszteket, hogy igyekezzenek minél előbb beilleszkedni új munkahelyükön, és legyenek példamutató, szolgálatukat jól ellátó kollégák. 

Az ünnepség keretében több elismerést is átvehettek a tisztjelöltek és a kar munkatársai. 

Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke Dr. Pataky Iván-díjat és karórát adományozott Végső Alexandrának, a Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági szakirányán végzett tisztjelölt hallgatónak, aki egyben a Katasztrófavédelmi Szakkollégium elnöke volt.

Kiemelkedő tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeréséül a Védelmi Információs Központ Közhasznú Alapítvány elnöke díszserleget adományozott Ring Máténak, a Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelem alapszak katasztrófavédelmi szakirányán végzett tisztjelölt hallgatójának. A nívós díjat Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár adta át.

Kiemelkedő tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeréséül Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pro Juventute Ösztöndíjban részesítette Trencsényi Dániel Lajos tűzoltó hadnagyot. Elismerő oklevelet vehetett át Krizsán Zoltán tűzoltó alezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Oktatásszervezési Osztályának vezetője, valamint a hallgatók közül Béres Dániel tűzoltótisztjelölt. 

A rendezvényen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese, valamint Ördög István tűzoltó ezredes, az oktatási főosztály és katasztrófavédelmi vizsgaközpont vezetője, illetve dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Intézet megbízott intézetvezetője külön is gratulált a végzetteknek. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának most végzett hallgatói július 1-jén tesznek ünnepélyes tiszti esküt a Ludovika Campus főépülete előtt.