A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően 2023. május 18-án Budapesten a Laktanya utca 33. szám alatt, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központba is tartotta meg az Országos Küldöttgyűlését, melyen értékelte az előző 2022-es évben végzett tevékenységet és kitűzte, elfogadta a jelen 2023-as naptári év feladatait.

A Küldöttgyűlésre meghívást kaptak az elnökség tagjai, a megyei szervezetek vezetői, delegáltjai, (megkezdett 100 fő után 1 fő), a csatlakozott és a társult, jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetek 1-1 fővel, tanácskozási joggal pedig a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, az MPVSZ tiszteletbeli tagjai. Megtisztelték jelenlétükkel a küldöttgyűlést Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő, Dr. Vass Gyula ny. tű. ezredes az MRTT Katasztrófavédelmi Tagozat elnöke, Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes, az MHTT Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály titkára, Hajdú László úr a Magyar Környezetvédelmi Egyesület elnöke, Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatója, Rába Lajos, az RSOE elnökségi tagja és Polyák András az RSOE junior titkára, a KOK igazgatója Müller Róbert tű ezredes úr és helyettese Tóth Tibor tű. dandártábornok.

A mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint 11.30-kor a Küldöttgyűlés határozat képes volt, a levezető elnöki teendőket Lipták István ny. pv. ezredes látta el. A jogszerűség felügyeletét Dr. Soos László ny. pü. vezérőrnagy úr, az MPVSZ jogi tanácsadója biztosította. A rendezvény elején az MPVSZ elnöke kezdeményezésére 1 perces néma főhajtással adóztunk kegyelettel az elmúlt időszakban elhunyt tagtársaink emlékének. A Küldöttgyűlés kezdetén Müller Róbert tű. ezredes, mint házigazda köszöntötte a jelenlévőket.

Napirendi pontok voltak:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. A napirend megtárgyalása és elfogadása
 4. Az Országos Elnökség 2022. év beszámolója
 5. 2023 évi munkaterv meghatározása
 6. 2022 évi számviteli beszámoló és annak mellékleteinek (kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) megtárgyalása
 7. MPVSZ 2023 évi költségvetésének megtárgyalása, javaslat az MPVSZ tagsági díj mértékére
 8. A FEB elnökének jelentése az MPVSZ 2022 évi működéséről, gazdálkodásáról, az MPVSZ közhasznú tevékenysége anyagi-pénzügyi ellenőrzéséről
 9. A FEB éves ellenőrzési tervének megtárgyalása
 10. Hozzászólások, vita a beszámolókról, válaszadások
 11. A beszámolók, a 2023 évi munkaterv, a 2023 évi költségvetés, az MPVSZ tagsági díj mértékének, a FEB 2023 évi ellenőrzési tervének elfogadása, határozathozatalok
 12. Egyebek

A napirendi pontok tárgyát képező anyagok a honlapon közzétételre kerültek, a tagság azokat előzetesen tanulmányozhatta, azokhoz az MPVSZ elnöke és a FEB elnöke kiegészítő tájékoztatásokat fűztek.

A napirendek feletti vitában Dr. Tóth Ferenc tábornok úr átadta a BM OKF főigazgatója üdvözletét, nagyra értékelte az MPVSZ munkáját a lakosság biztonságának szolgálata érdekében.

Dr. Muhoray Árpád hozzászólásában a megyei szervezetek végrehajtott gyakorlatainak, ifjúsági táborainak fontosságáról, a társszervekkel való együttműködésről, az MPVSZ tudományszervező munkájáról, a megyei szervezetek számának növelési és a tagság fiatalítási igényéről beszélt. Ezt követően szólásra emelkedett Dr. Vass Gyula tű. ezredes, aki nagyra értékelte a Magyar Rendészettudományi Társaság, az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézete és az MPVSZ együttműködését. Tatár Pál ny. tű. ezredes a Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség sikeres ifjúsági versenyeiről, a szolnoki múzeumuk sikeres tárlatáról számolt be. Kemény József ny. tű. ezredes Zala megyében a pedagógusokkal az ifjúság felkészítése érdekében ápolt jó kapcsolatról adott számot. Csepi László tű. ezredes a Győr-Moson-Sopron megyében folyamatban lévő számos sikeres pályázaton történnő indulást, az osztrák partnerekkel történő együttműködést ecsetelte. Kohánka István ny, tű. ezredes a Zempléni Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség sikereit közvetítette a jelenlévőknek.

A hozzászólásokat Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes országos elnök foglalta össze, adta meg a választ a felmerült kérdésekre.

A beterjesztett beszámolókat, a munkatervet, a költségvetési tervet, a küldöttek egyhangúlag megszavazták.

Az egyebek napirendi pontban két MPVSZ elismerés került átadásra.

Az MPVSZ elnöksége asztali óra tárgyjutalomban részesítette Dobai Sándor urat az RSOE elnökét, aki szervezete élén több évtizedes odaadó tevékenységével támogatta MPVSZ munkáját. A jutalmat Rába Lajos elnöki tanácsadó vette át.

Ugyancsak asztali óra tárgyjutalmat kapott az MPVSZ elnökségétől Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy úr szakmai alelnök az MPVSZ-ben végzett több évtizedes odaadó munkájáért 70. születésnapja alkalmából.

A Küldöttgyűlés után került sor a KOK étkezdéjében egy közös munkaebéd elfogyasztására.

     az MPVSZ elnöksége