A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében Magosi Lajos tű. ezredes, katasztrófavédelmi igazgató felügyeletével 2023. április 21-22-én került végrehajtásra a Lajoskomáromban a Fejér Önkéntes Mentőszervezet minősítő gyakorlata. A foglalkozási helyeken a feladatok végrehajtását, a gyakorlásokat, a váltásokat Rabóczki Zsolt tű. alezredes, vármegyei polgári védelmi főfelügyelő irányította.

Előkészítés alapján a mentőcsapatok számára a Lajoskomárom külterületi térségében foglalkozási helyek kerültek kialakításra, amelyeken forgószínpad-szerűen haladtak át a csapatok.

Először oktatásra kerültek az elsajátítandó mentési fogások, majd gyakorlás után következett a vizsga, az értékelés. Ilyen módon begyakorlásra kerültek a műveleti tábor, az irányítási pont kialakítása, az élelmezés, logisztika biztosítása, a terület légi és földi felderítése, a keresőkutyás mentési tevékenységek, a kötéltechnikai mentés, az árvízi mentési képességek, az alapvető vízkárelhárítási és viharkár elhárítási tevékenységek. A szcenárió szerint rendkívüli időjárási helyzet alkalmával a kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolítása, tűzoltás, a roncsolódott gépjárműből történő mentés, a hőlégballonnal fákra zuhant turisták mentése kötéltechnikával, az árvízvédelem vízszivattyúzási és nyúlgátépítési feladatai lettek gyakorolva. Fontos volt az ideiglenes műveleti tábor kialakítása, a csapatok irányítása, vezetése, a szabályos rádiózás, a vezetési pont folyamatos tájékoztatása, és nem kevésbé a logisztikai biztosítás megszervezése, a büfé, a meleg étkeztetés előállítása kárhelyszíni körülmények között.

A minősítő gyakorlat megszervezését segítették a Fejér Váregyei Védelmi Bizottság titkársága, résztvevők voltak a Fejér Önkéntes Mentőszervezet teljes állománya, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, annak kirendeltségei, tűzoltóságai, a KDT VIZIG, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a közösségi szolgálatban részt vevő középiskolások és tanáraik, az önkéntes tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek állománya, az MH 6. SGY Területvédelmi Ezred tartalékos katonái, a települési köteles polgári védelmi szervezetek állománya, a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányság, az Országos Mentő Szolgálat, a Polgárőrség mindösszesen 331 fővel. A gyakorlaton közreműködött a Fejér Vármegyei Polgári Védelmi Egyesület, a feladatok végrehajtását a megyei szövetség számára nyújtott anyagiakkal a Magyar Polgári Védelmi Szövetség is támogatta, de meghívásra kerültek a vármegye helyi Védelmi Bizottságainak elnökei is. Az újraminősítő bizottságot Sikrai Attila tű. alezredes vezette, tagjai Antalics Lóránd tű. alezredes és Sárossy Gábor tű. alezredes voltak.

A gyakorlat során mód volt a Székesfehérvári Járási Hivatal hivatalvezetőjével, Dancs Norberttel feleleveníteni az elmúlt években a térségben bekövetkezett veszélyhelyzetek elhárítását, abban az érintett beavatkozók közreműködését, mindezekből a jövőre nézve a mentőcsapatok alkalmazására hasznosítható tanulságokat levonni.

Az eredményes vizsgák letétele után az értékelő sorakozón a Minősító Okleveleket Sikrai Attila tű. alezredes minősítő biztos nyújtotta át a csapatok vezetőinek, az MPVSZ elnöksége nevében Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök gratulált a csapatok eredményes vizsgájához. A gyakorlat szervezésében önzetlen munkát végzők tevékenységét Magosi Lajos tű. ezredes vármegyei katasztrófavédelmi igazgató köszönte meg emléklap és ajándék átnyújtásával, majd Rabóczki Zsolt tű. alezredes úr zárszava után került sor a megérdemelt közös ebédre.

Dr. Muhoray Árpád