A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 2023. március 2-án tartotta a Zsinór utcai székhelyén soros, egyben ünnepi elnökségi ülését, ennek keretében megemlékeztek Március 1-ről, a polgári védelem világnapjáról. Az ülés levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, szakmai alelnök volt.

A levezető elnök megnyitójában köszöntötte a jelen lévőket, meghívottakat, köztük kiemelten Dr. Vass Gyula ny. tű. ezredest, az MRTT Katasztrófavédelmi tagozat elnökét, Dr, Zellei Gábor ny. pv. ezredest, az MHTT Katasztrófa és Polgári Védelmi szakosztály titkárát. Köszöntötte továbbá Dr. Varga Péter ny. pv. ezredest, az MPVSZ FEB elnökét, Dr. Ambrusz József tű. ezredest, a KVI intézetvezető helyettesét és az országos polgári védelmi főfelügyelő képviseletében megjelent Szarka Zsolt tű. alezredest.

A levezető elnök és Jósvai Attila gazdasági alelnök beszámoltak az előző, december 19-i elnökségi ülés óta elvégzett feladatokról, az elmúlt év eredményes gazdasági zárásártól, a BM OKF-en a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából történt koszorúzásra való meghívásról. Megköszönte a megyei szövetségek vezetőinek is a székhelyükön szervezett megemlékezéseket. Levezető elnök kiemelte hogy fontos feladat volt a DAREnet projekt zárásában a nemzetközi téren való közreműködés, illetve a 2022. november 10-i nemzetközi tudományos konferencia anyagainak szerkesztése a konferencia kiadvány céljából.

Polgári Védelem Világnapjáról történő megemlékezés ünnepi szónoka Dr. Varga Péter ny. pv. ezredes volt. Szuggesztív hozzászólásában a szónok kitért a polgári védelem történetének, szükségességének, létrehozásának kezdeti lépéseiről nemzetközi és hazai téren. Szólt a lakosság védelmében a háborúk alkalmával és a katasztrófák elleni védekezésben végrehajtandó feladatokról, a korábbi, a közelmúlt és jelen polgári védelmi szervezeti keretekről, a lakosság védelmében életüket, egészségüket feláldozók hősies helytállásáról.

A Katasztrófák Csökkentése Világnap és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett nemzetközi tudományos konferencia konferenciakiadványának elkészítéséről a szerkesztő bizottság nevében Dr. Ambrusz József tű. ezredes, mint az írásmű olvasószerkesztője számolt be és mutatta be az elkészült tudományos folyóirat XV. számának elektronikus változatát. Az MPVSZ elnöksége határozatában fejezte ki elismerését és köszönetét a kiadvány szerzőinek, szerkesztő bizottságának és olvasó szerkesztőjének.

Szarka Zsolt tű. alezredes a BM OKF polgári védelmi főfelügyelője képviseletében tájékoztatást nyújtott az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség elmúlt időszakban végzett főbb feladatairól, értékelte a BM OKF stratégiai szövetségeseként is működő MPVSZ főbb feladatait, tájékoztatott, hogy a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny ez évben elmarad, az OKF támogatja, ha költségvetési forrásaival az MPVSZ a megyékben végrehajtandó gyakorlatokat támogatja.

Dr. Vass Gyula ny. tű. ezredes, az MRTT katasztrófavédelmi Tagozata elnökeként és a KVI volt vezetőjeként is nagyra értékelte e testületek együttműködését az MPVSZ-szel, kifejezte óhaját, a jövőbeli eredményes folytatására. Az MPVSZ elnöksége határozatban megköszönte az MRTT és a KVI eddigi együttműködését és elismerését fejezte ki az ezredesnek a közös munka megszervezéséért.

Leskó György ny. pv. alezredes beszámolt a DAREnet program magyar fél részéról történő eredményes elszámolásáról, zárásáról. Az MPVSZ elnöksége köszönetét fejezte ki a DAREnet projekt koordinátorának, a program munkájában részt vevő tagoknak.

Az elmúlt év zárásáról és költségvetési elszámolásáról szóló beszámoló és a jelen év munkatervének közgyűlésen történő jóváhagyás előkészítésére az elnökség felkérte Jósvai Attila és Gáspár József ezredeseket. A közgyűlés jogszerűségének előkészítésére, a majdani levezető elnöki tisztség ellátására felkérte Lipták István ezredest.

Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes az MHTT részéről szintén magasra értékelte az együttműködést az MPVSZ-szel, javasolta a tagság bővítését, fiatalítását szervezeteinknél a tudományos munka és a szervezeti élet továbbvitele érdekében.

Az egyebek napirendi pontban a jelenlévő elnökségi tagok számos gyakorlati kérdést tettek fel az OPVFŐFE képviselőjéhez a jogszabály változásokból adódó feladatokról, illetve Csatai István ny. pv. alezredes beszámolt a Dr. Sztanek Endre  volt országos polgári védelmi parancsnok születésének 80. évfordulójáról való megemlékezés előkészítéséről.

A levezető elnök a Polgári Vedelem Világnapjáról történő ünnepélyes megemlékezést magasra értékelve zárta az elnökségi ülést.

Az MPVSZ elnöksége