A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 2022. december 19-én tartotta a Zsinór utcai székhelyén soros, egyben év végi elnökségi ülését, ennek keretében emlékeztek meg a Magyar Polgári Védelem jogelődjének, a Légoltalmi Liga megalakításának 85. évfordulójáról. Az ülés levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, szakmai alelnök volt.

A levezető elnök megnyitójában köszöntötte a jelen lévőket, meghívottakat köztük kiemelten az MPVSZ tiszteletbeli tagjait és Dr. Berki Imrét, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma igazgatóját.

Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes elnöki beszámolójában számot adott az előző 2022. szeptember 20-i elnökségi ülés óta végzett feladatokról, a Fővárosi Tűzoltó Szövetséggel kötött együttműködés eredményeiről, a nagy sikerű nemzetközi tudományos konferencia szervezéséről, a megyei szövetségek által kezdeményezett mentőcsapat minősítő gyakorlatokról, az EU-s projektekben való részvételről. Elismeréssel szólt a megyei szövetségek munkájáról, leginkább kiemelve a Zala Megyei és Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség eredményeit.

Az év kiemelt feladata volt a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett, immár hagyományossá váló nemzetközi tudományos konferencia megtartása november 9-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A szervezés munkáiról Endrődi István, Ambrusz József és Muhoray Árpád számoltak be. A konferencia elismertségét jelezte, hogy fővédnökei a BM OKF főigazgatója és a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője voltak. A napirend előadói leszögezték, hogy a megtárgyalt témák sokszínűsége az elhangzott összesen 52 előadás előadóinak felkészültsége és az előadott témák tudományos értéke jelentős hozzáadott értéket képvisel a katasztrófák elleni védekezés, a polgári védelem ügyéhez, de jól segítette a társ-rendező szervezetekkel való tudományos együttműködést is. A konferencia előadások már a Védelem Online-ban konferencia kiadványként megjelentek, az MPVSZ pedig írásos formában leadásra kerülő cikkeket következő évi Polgári Védelmi Szemle tudományos kiadványában fogja publikálni.

Az MPVSZ elnökségi ülése egy nagyon fontos eseményről történő jubileumi megemlékezésnek is helyt adott. Dr. Berki Imre múzeumigazgató volt a szónoka a Magyar Polgári Védelem jogelődje, a Légoltalmi Liga megalapításának 85. évfordulójáról történt ünnepi megemlékezésnek.

Az ünnepi beszéd után igazgató úr megnyitotta a Múzeum munkatársai által készített, a Légoltalmi Liga történetét, hősies helytállását bemutató szuggesztív kamarakiállítást a Szövetség székhelyének folyosóján.

A DAREnet Projekt Kutatás-fejlesztés-innováció munkaműhely feladatainak állásáról, az augusztus 29 és november 30 közötti DAREnet nemzetközi rendezvényekről, gyakorlatokról, a további feladatokról Leskó György számolt be. A beszámolót az új projekt követelmények meghatározásával Edrődi István egészítette ki.

Az MPVSZ 2022 évi folyó költségvetési helyzetének, a várható jövő évi alakulásának helyzetét Jósvai Attila gazdasági alelnök mutatta be. Kitért a gazdálkodás körülményeire, a gazdálkodást nehezítő inflációs hatásokra, a takarékossági intézkedésekre.

A Polgári Védelmi Tudományos Egyesület helyzetének rendezési feladatait Csatai István terjesztett be. Az elnökség elfogadta azt a jövőképet, hogy a továbbiakban az MPVSZ folytassa az Egyesület eddigi tudományszervező munkáját.

A 2022-es év zárásának, feladatait, a 2023-as év szakmai feladatainak fő irányait az MPVSZ elnöke ismertette. A lehetséges fő tevékenységi irányok a szűkös költségvetés függvényében a polgári védelmi szervezetek felkészítése, a minősítő gyakorlatok támogatása, a katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából 2023-ban is a tudományos konferencia megszervezése, a Polgári Védelmi Szemle tudományos folyóirat kiadása és a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezése lesznek. Utolsó napirendi pontként a jubileumi születésnapot ez évben ünneplők köszöntésére került sor.

Az MPVSZ elnöke a 2022-es év búcsúztatásaként pohárköszöntésre hívta meg az elnökség tagjait, kívánt az jelenlévőknek és az MPVSZ valamennyi tagjának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt.

Dr. Muhoray Árpád