Zemplénben is megemlékeztünk a 85 éve megalakult Légoltalmi Ligáról. Szövetségünk kiemelt figyelmet fordít a hagyományok ápolására, különös tekintettel a polgári védelmi és honvédelmi hagyományokra.

A Nagy Háborúk nyomában történelmi séta Sátoraljaújhelyben egyik állomása a Légoltalmi Ligának és a várost ért bombázásnak állít emléket.

A közelmúltban “Védőszárnyammal óvlak” címmel jelentettünk meg kiadványt a sátoraljaújhelyi légoltalom történetéről 1944-ig szólóan Haraszti György nyugállományú őrnagy kutatása alapján. 2019. augusztus 3-án Kovácsvágás településen átadásra került a Petróczy István nevét viselő Polgári Védelmi Kiképzőbázis, melynek során leleplezésre került Petróczy István ezredes emlékszobra is.

Petróczy István Garancspetrócon, Szepes vármegyében (ma: Granč-Petrovce, Szlovákia) született 1874. január 3-án. Magyar repülőtiszt, feltaláló, cs. és kir. alezredes, az első magyar katonai pilóta, az Osztrák–Magyar Monarchia hadirepülő-képzésének megszervezője, a légierő gyártó, javító és logisztikai szolgálatának, a Repülőarzenálnak parancsnoka volt. Az első világháború után m. kir. repülőezredes, a magyar légierő megszervezője, a helikopter-építés úttörője, a magyar polgári légi közlekedés alapjainak megteremtője, és Légoltalmi Liga első ügyvezető elnöke, a polgári védelem szervezetének egyik alapítója volt.

2022. december 5-én a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség részéről Tóth Zsolt tűzoltó alezredes és Somogyi Tamás tűzoltó főhadnagy, valamint Kovácsvágás Község Önkormányzata részéről Sándor Endre polgármester koszorút helyezett el a kiképzőbázis helyszínén lévő Petróczy István ezredes szobránál.