A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán idén ősszel is megrendezték az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek hét tagozatában összesen ötven pályaművet mutattak be a hallgatók, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet tanulói.

A tudományos munkát készítő hallgatók november 7-én adták elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói a katasztrófavédelmi tagozatban – összesen kilenc pályamunkában – a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból vizsgálódtak, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről és előadói képességeikről.

A november 14-én megrendezett ünnepélyes eredményhirdetésen a katasztrófavédelmi tagozatban első helyezést ért el Kovács Máté tű. őrmester, akinek témavezetője: dr. Rácz Sándor tű. őrnagy volt. A második helyen Stocker Balázs tű. zászlós végzett, témavezetője: dr. Bodnár László tű. százados volt. A harmadik legjobbnak pedig Jagarics Dóra tű. tisztjelölt bizonyult, témavezetője: Horváth Zoltán tű. őrnagy.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, dr. Csikány Tamás dandártábornok által felajánlott különdíjban Végső Alexandra tű. tisztjelölt részesült. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese által felajánlott különdíjat pedig Csonka Péter r. főtörzszászlós vehette át.

A katasztrófavédelem szakos hallgatók kiemelkedő pályamunkájának elismeréseként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tű. altábornagy által felajánlott különdíjat Ördög István tű. ezredes, az Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont főosztályvezetője adta át Kiss Noémi tű. főhadnagynak, míg főigazgatói elismerő oklevélben részesült konzulense, dr. Dobor József tű. alezredes is.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége által felajánlott különdíjat kiemelkedő pályamunkáért Kiss Kata őrmester nyerte el. A díjat Dr. Ambrusz József tű. ezredes, mb. intézetvezető, az MPVSZ kommunikációs alelnöke adta át.

A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szabó Lajos által felajánlott különdíjat Borbély Veronika tű. tisztjelölt és Józsa Máté tű. tisztjelölt érdemelte ki.

A pályamunkát benyújtó kilenc katasztrófavédelem szakos hallgató részt vehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar által 2023 tavaszán megrendezendő 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.