Több mint száz résztvevő követte figyelemmel a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretin belül megtartott, a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából második alkalomból megrendezett Nemzetközi Tudományos Konferenciát. A nemzetközi konferencia több társadalmi szervezet bevonásával került lebonyolításra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében 2022. november 10-én.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi, valamint Belügyi Szakosztályai, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány, a Katasztrófavédelmi Intézet Szakkollégiuma, valamint a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma által szervezett konferencián a hallgatóság a plenáris előadáson 9, a négy szekció ülésen 43 előadást kisért végig. A rendezvényre zalaegerszegi Ganz Ábrahám Technikumból is érkeztek rendészeti szakos diákok.

Elsőként a konferencia levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a KVI címzetes egyetemi tanára, a szervezőbizottság nevében köszöntötte a fővédnököket, védnököket és a résztvevőket. Beszédében ismertette, hogy az elmúlt évtizedekben világszerte növekedett mind a természeti katasztrófák, mind azok áldozatainak száma, ezért az ENSZ 1989-ben úgy döntött, hogy hangsúlyozni szükséges a katasztrófák elleni védekezés fontosságát, melyről minden év októberében egy Világnap keretében emlékezhetünk meg. Az említett társadalmi tudományos szervezetek a széleskörű társadalmi érdeklődésre figyelemmel a világnap méltó megünneplését szervezték meg immár hagyományosan, már második alkalommal a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, az RTK Katasztrófavédelmi Intézet oktatói állományának és hallgatóinak bevonásával.

A konferencia célja között szerepelt megemlékezni a Világnapról, felidézni a különböző veszélyhelyzetek környezeti károsító hatásait, a mentést, a következmények felszámolását, számba venni a védekezések eredményességét javító eljárásrendeket és szervezési kérdéseket. A résztvevők egyperces néma főhajtással emlékeztek a közelmúlt katasztrófáinak áldozataira.

A rendezvény fővédnöke, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője, elismerő szavakkal üdvözölte a konferencián megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy a 21. század a katasztrófavédelemről szól és meglátása szerint hihetetlen mennyiségű társtudomány ismerete szükséges a katasztrófavédelem területén dolgozóknak. Beszédében elmondta, hogy a tudományos megismerés hozzájárul ahhoz, hogy e területen hatékonyan végezhessék munkájukat a szakemberek, hiszen a társadalomnak szüksége van egy olyan szervezetre, amely segítséget nyújt a bajban.

Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos polgári védelmi főfelügyelője, Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, a BM OKF főigazgatója, és Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke nevében köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kitért arra, hogy rendkívül nagy fontossággal bír a felkészülés időszaka, hiszen ez alapozza majd meg a beavatkozás milyenségét. A jelen lévő fiataloknak elmondta, hogy a különböző ismeretek megléte adja a beavatkozások pontosságát.

Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az RTK dékánja, az MRTT főtitkára szerint az immár második alkalommal megrendezett konferencia hagyományteremtő jelleggel is bír. Beszédében kihangsúlyozta a tudomány fontosságát és elmondta, hogy az egyetemen látogatást tett Akkreditációs Bizottság megállapításai szerint a hallgatók tudományos irányú érdeklődése az elmúlt években növekvő tendenciát mutat. Fontos ez, hiszen a bekövetkező katasztrófákra adekvát választ kell adni, így az Egyetem négy Kara megfelelő felkészítést nyújt a hallgatók részére a különböző szakmaspecifikus feladatok felkészítésével. Beszéde zárásaként megemlítette a kiemelt kormányzati beruházás keretein belül épülő új Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központot.

Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke reflektált az előtte elhangzott köszöntőbeszédekre majd kitért arra, hogy a közelmúltban és a jövőben is jogszabályi változások történnek a katasztrófavédelem területén. Véleménye szerint a katasztrófavédelem állománya komoly feladat előtt áll, hiszen minden szinten meg kell felelni ezen változásoknak. Beszédét a Légoltalmi Liga közelgő 85 éves évfordulójának említésével zárta.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, az MRTT Katasztrófavédelmi Tagozat elnöke elmondta a megjelenteknek, hogy a 2020-ban megalakított Tagozat a katasztrófavédelem egyes szakterületein kutató kollégák kutatói tevékenységének biztosítása miatt jött létre, akik jelentős számban a Katasztrófavédelmi Intézet oktatói is. Véleménye szerint a hallgatók tudományos felkészítése nagyon fontos feladat és a tehetséggondozásra és az ezirányú támogatásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni.

A plenáris ülés hazai szakmai blokkjának első előadását Prof. Dr. Petrányi Győző, Széchenyi-díjas magyar orvos, immunológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartotta „Múltunk egyes környezeti eseményeinek, katasztrófáinak hatása életkörülményeinkre” címmel. Előadásában az elmúlt 2000 évből vetett fel katasztrófa eseményeket, a tűz, víz és levegő témakörök köré csoportosítva.

Dr. Tóth László bv. vezérőrnagy, Országos Vízügyi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese előadását „Az árvízvédelem technikai eszközrendszereinek bemutatása” címmel tartotta meg. Kitért arra, hogy az ország területén tizenkét vízügyi igazgatóság működik, megemlítette a határvízi tevékenységekhez kapcsolódó egyezmények fontosságát, illetve a vízügy békeidőben és minősített időben elvégzendő feladatait.

Szarka Zsolt tű. alezredes a BM OKF főosztályvezető-helyettese a katasztrófavédelem aktuális feladatairól beszélt előadásában. Elmondta, hogy a 2020 decemberében elindult védelmi és biztonsági reform milyen jogszabályi változásokkal járt, illetve, hogy jelenleg tizenegy végrehajtási rendelet jelent meg a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatosan.

Dr. Nagy László a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense „Mit tanulhatunk a Kárpát-medence árvízvédelmi gátszakadások történetéből?” címmel tartotta meg előadását. Elmondta, hogy Magyarország árvízvédelme több szakma, interdiszciplináris ismereteit hasznosító összetett rendszer. Kitért az árvizek típusaira, a Kárpát-medence több mint 11400 km hosszú gátrendszerére, melyből csak Magyarország területén található kb. 4200 km található.

Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke a „Magyar Polgári Védelmi Szövetség feladata a Katasztrófavédelem helyi szintű Intézményfejlesztésében” címmel tartott előadást. Előadásában bemutatta a 85 éves MPVSZ feladatait és kitért több nemzetközi gyakorlat tapasztalataira is.

A rendezvény plenáris nemzetközi blokkjánál a levezető elnöki tisztséget Dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes tanszékvezető látta el, mely konferenciarészben a dél-afrikai Durban Műszaki Egyetem, a romániai kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, a lett Rigai  Műszaki Egyetem, valamint a Cseh Köztársaság Rendőrakadémiájának oktatói és szakemberei tartottak előadást.

A nemzetközi plenáris rész első előadásában Dr. Strinivasan S. Pillay és Dr. Maliga Reddy az árvízkezelés lépéseit és fontosságát Durban régiában. A következő előadók, a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemről Prof. Alexandru OzunuDr. Zoltán Török, Dr. Nicolae Ajtai és Andrei-Titus Radovici voltak, akik a romániai ipari balesetek által kialakult természeti katasztrófákról tartották előadásukat. Őket követte Dr. Maksims Feofilovs és Dr. Ágoston Restás előadása Természeti katasztrófák kockázatelemzése címmel. A nemzetközi plenáris rész utolsó előadásában Dr. Otakar Jiri Mika a prágai metro területén tartózkodó utasok védelmének fontosságára világított rá előadásában egy kémiai veszélyeztetés időszakában.

A katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmi, a tűzvédelmi, az iparbiztonsági és a rendészeti szekciók keretében előadók között több doktorandusz is lehetőséget kapott a Katonai Műszaki és a Hadtudományi Doktori Iskolákból előadások megtartására, kutatási eredményeik bemutatására.

A Katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmi szekció vezetését Dr. Ambrusz József tű. ezredes, egyetemi docens, mb. intézetvezető és Dr. Teknős László tű. százados adjunktus és látták el. Teknős László a szekcióban is vállalt egy érdekes előadást a „2021-2022-es évek katasztrófáinak, nagyobb eseményeinek elemzése, értékelése” címmel. Ebben a szekcióban tartotta meg előadását Dr. Hábermayer Tamás tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács alelnöke „Nassin Nicolas Taleb fekete hattyú elméletének hatása a jövőbeli katasztrófavédelmi tervezési feladatokra”Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy az MRTT Katasztrófavédelmi Szakosztály titkára „Aszályok Magyarországon – kezelésük fejlődési mérföldkövet” címmel. A szekcióban adott elő továbbá Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna is, aki a belvíz és/vagy aszály elleni védekezés alapvetéseit ismertette, Barta Ágnes, az Európai Unió lakossági tájékoztatási munkáját a katasztrófavédelemmel összefüggésben vizsgálta, Dr. habil. Hornyacsek Júlia ny. alezredes, aki a lakosság védelmének időszerű kérdéseivel foglalkozott előadásában. Kersák József tű. őrnagy az önkéntesség hajlandóságát a vizsgálata kérdőíves megkérdezések alapján és Mészáros Zoltán a megyei polgári védelmi szövetség munkáját elemezte és mutatta be a lakosság védelmének tükrében. Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes előadását a „Humán  szempontok a fegyveres összeütközések polgári védelmében” címmel tartotta. Győző-Molnár Árpád tű. alezredes a „Mobil vezetési pontok szerepe a katasztrófavédelemben” címmel osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A szekció utolsó előadói dr. Lakatos Bence tű. őrnagy, Dr. habil. Vass Gyula és Dr. Teknős László tű. százados a katasztrófavédelmi hatósági feladatrendszer gazdaságosságával összefüggő vizsgálati eredményeket mutatták be előadásukban.

A tűzvédelmi és mentésirányítási szekcióban az előadások Dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes és Dr. habil. Pántya Péter tű. alezredes, a KVI egyetemi oktatói vezetésével zajlottak. E szekció előadói voltak Dr. Berki Imre múzeum igazgató, aki a gőzfecskendők és elfeledett feltalálóikról tartott előadást, Dr. Bodnár László tű. százados és Debreceni Péter az elmúlt évtized magyarországi erdőtüzeinek komplex vizsgálatát mutatták be. Igaz-Danszky Tamás tű. százados és Dr. Hesz József tű. ezredes a 2022. szeptember 15-i fővárost érintő heves vihar következményeit elemezték és ismertették a felszámolás számszerű elemeit. Dr. Érces Gergő tű. őrnagy, Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes és Dr. Ambrusz József tű. ezredes a károsító hatásokkal szemben reziliens épületek jellemzőiről tartották előadásukat. A szekcióban betekintést nyerhettünk továbbá a békéscsabai István Malom tűzesetének és tapasztalatainak komplex elemzésébe Dr. Tímár Tamás tű. őrnagy előadásának keretein belül. A következő előadó, Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy volt, aki a háztartásokban található nyílt égésterű kazánoknál vizsgálta a szén-monoxid megjelenését. Dr. habil. Kerekes Zsuzsanna, az Intézet egyetemi docense az elektromos vezetékek burkolatainak tűzben történő viselkedését mutatta be előadásában. míg a soron következő előadó, Komlai Krisztina a hőszigetelők égésének környezetszennyező hatásait vizsgálta előadásában. A szekcióban előadást tartott még Gyöngyössy Éva az elektromos kábelek tűzvédelmi minősítései témakörben, illetve az Intézet hallgatója, továbbá Trencsényi Dániel tű. tisztjelölt a tűzoltósági vonulási idő technikai rövidítésének modellje Miskolcon címmel.

Az iparbiztonsági szekció Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes és Dr. habil. Dobor József tű. alezredes vezetésével szintén számos izgalmas és érdekes témát dolgozott fel. Mészáros István, Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes és Dr. Cimer Zsolt a kórházbiztonság aktuális kérdéseit dolgozták fel és adták közre. A szekció előadói között szerepelt Leskó György is, aki az árvízvédelmi kutatás-fejlesztés szerepét vizsgálta a DAREnet projekt keretein belül. Markovics Petra és Dienes Tibor  előadásában a katasztrófavédelmi és munkavédelmi szaktevékenységek bemutatására összepontosítottak a Richter Gedeon Nyrt. biztonságát figyelembe véve. Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a vörösiszap katasztrófa tanulságairól, míg Bene Viktória őrnagy az ipari kockázatok lakosságvédelmi axiómái címmel tartottak előadást. Dr. Nagy Rudolf, az Óbudai Egyetem egyetemi docense a kémiai biztonság és az iparbiztonság kapcsolatrendszere, majd Dr. Ráth Tamás a mesterséges intelligencia szerepe a katasztrófavédelem témában mutatták be prezentációikat. Dr. Ambrusz József tű. ezredes és Nothartné Viszked Georgina tű. főhadnagy „A vis maior eljárások a katasztrófák elleni védekezés és a következmények felszámolásában” című előadásukat tárták az érdeklödők elé. mutatták be. Dr. Békési Bertold alezredes és Major Gábor alezredes az „UAV-ok alkalmazási területei és specifikációs lehetőségeik”, valamint a „Drónok a harctéren és a frontvonal mögött” címmekkel két előadást mutattak be. A szekciót Vásárhelyi Örs, Dr. Ambrusz József tű. ezredes és Dr. habil. Dobor József tű. alezredes közös előadása zárta „Ipari létesítmények elektronikus információs rendszereinek védelme” címmel.

Számos érdeklődésre igényt tartó témát dolgoztak fel a rendészeti szekció előadói is Dr. Nováky Mónika tű. alezredes és Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy KVI egyetemi oktató szekcióvezetők közreműködésével. Dr. Schweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes előadásában az Európai Unió hatását mutatta be a hazai katasztrófavédelem fejlődésére, Dr. Sáfár Brigitta a Vöröskereszt szerepére tért ki az ukrán krízissel kapcsolatos humanitárius segítségnyújtás témakörében. A szekció következő előadója Gedei Péter volt, aki az egészségügyi egységek felkészüléséről tartotta előadását. Őt követte Szilcsanov Zoltán tű. őrnagy a „Katasztrófa felkészülés és veszélyhelyzet kezelés az Egyesült Államokban” című előadásával. Bárdos Zoltán tű. alezredes a Fejér megyei nemzeti minősítő gyakorlatokról mutatta be prezentációját, míg Dániel Zoltán a kőbányai lelki segítségnyújtással összefüggő vizsgálatait ismertette a COVID-19 első hulláma alatt. dr. László Viktória tű. százados és Dr. Teknős László tű. százados közös előadásukban a katasztrófavédelmi törvény 2022. november 1-én hatályba lépett módosításait ismertették, majd Dr. Nováky Mónika tű. alezredes a „Reziliencia, mint megoldás?” című előadását tartotta meg. A szekcióban előadott továbbá Csatai István nyá. pv. alezredes is, aki szintén a reziliencia szerepét vizsgálta az árvízi védekezés során, és dr. Kiss Ádám tű. főhadnagy az ár- és belvízi védekezés logisztikai biztosításával kapcsolatos előadását tartotta meg. A szekciót zárta Dr. Szabó Gyula ny. r. ezredes, aki előadásának „Az oktatás hatékonyságának biztosításában a pedagógiai átképző tanfolyam szerepe az 1946-48 években” címet adta.

A konferencia zárásaként a levezető elnök és a szekció elnökök és a levezető elnök értékelték az elvégzett munkát. Olyan közös állásfoglalás született, hogy a megtárgyalt témák fontossága, sokszínűsége, az előadók felkészültsége és az előadások tudományos értéke jelentős hozzáadott értéket képviselt a katasztrófák elleni védekezés közös ügyéhez, mely jól segítette elő a társadalmi és szakmai tudományos szervezetek és az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézetének együttműködését.

A konferencia színhelyét a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának „Életképek a polgári védelem történetéből” című időszaki kiállításának tablói díszítették.

Fotó: Bodó Pál, Szilágyi Zoltán Attila