A Bács-Kiskun Vármegyei Területi Védelmi Bizottság, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bátya Község és a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség közös rendezésében és anyagi támogatásával Bátya és Öregcsertő köteles polgári védelmi szervezeteibe beosztott személyek részvételével szakkiképzés és egészségügyi mozzanatokat is tartalmazó gyakorlat zajlott május 31-én.

A Bátyai Művelődési Ház adott otthont Bátya és Öregcsertő köteles polgári védelmi szervezeteibe beosztott személyek szakkiképzésének. Bátya polgármestere, Fekete Csaba köszöntője után a két település veszélyeztetettségéről, a polgári védelmi szervezetekről, a lakosság riasztásával és a polgári védelmi szervezetek működésbe lépésével kapcsolatos feladatokról Gödön Sándor tű. ezredes és Kardosné Magony Mária tű. százados tartott előadást. Az általános ismertető után a települési polgári védelmi parancsnokság, valamint a polgári védelmi feladatok ellátására létrehozott infokommunikációs, lakosságvédelmi, egészségügyi, logisztikai egységekbe beosztott személyek munkacsoportjaikban az életszerűen bekövetkezhető veszélyeztető szituációkra adott válaszlépéseket dolgozták ki. Ennek keretében a felhőszakadással kísért vihar, erős havazás hóátfúvással, a településen átvezető főúton bekövetkező veszélyes szállítmány balesete és a nukleáris veszélyeztetettség miatti lakosságvédelmi intézkedéseket fogalmazták meg. Ezek után az egységek vezetői sorban jelentették a meghozott intézkedéseket, külön kitérve a „Mikor, kivel, miért és hogyan”-ra. Ennek a módszernek erőssége, hogy minden résztvevő komplex módon látja az előállt helyzetre való válaszlépéseket, valamint azok egymásra utaltságát. Fekete Csaba Bátya és Kis-Vén László Öregcsertő polgármestere, mint a védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos települési szintű feladatok felelőse irányította és összehangolta a feladatok végrehajtását.

Réfy Anita, Kalocsa Járási Hivatal Népegészségügyi osztályának járványügyi szakügyintézője tartott ismertetetőt a jód védelmi mechanizmusáról, adagolásáról. Az elméleti ismeretek áttekintése után lemodellezték azt a folyamatot, amely a polgármester riasztásától a polgári védelmi szervezetek működésbe lépéséig tartott. Ez után következett a kiosztó helyek kialakítására és a begyakorlás.

A gyakorlati képzés másik helyszíne a közeli általános iskola udvara volt, ahol a műszaki és kárfelszámoló egység az ár- és belvízvédelmi védművek (homokzsák megtöltése, ellennyomó medence, bordás megtámasztás, nyúlgát) építését és a mentésben, helyreállításban résztvevők helyszíni pihentetésének biztosítása érdekében a sátorépítést gyakorolták.

A 133 főt megmozgató gyakorlaton részt vettek a Paksi Atomerőmű 30 km-e körzetben lévő Bács-Kiskun vármegyei települések közbiztonsági és honvédelmi referensei is, akik településükön közvetlenül segítik a védekezésért felelős személy, vagyis a polgármester ez irányú munkáját.

A képzés és gyakorlat megvalósulását a helyszínen végigkövette dr. Bedics Andrea Kalocsa Járás Helyi Védelmi Bizottság elnöke és Mészáros Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke.