Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Elnökségi ülést tartott az MPVSZ

2022. szeptember 22. 08:24

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 2022. szeptember 20-án megtartotta a Zsinór utcai székhelyén soros elnökségi ülését. Levezető elnök: Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, szakmai alelnök volt.

A levezető elnök megnyitójában köszöntötte a jelen lévőket, meghívottakat köztük kiemelten a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség képviseletében jelen lévő Dr. Jackovics Péter tű. ezredes, főosztályvezetőt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Radványi Imre ny. pv. ezredes úr, az elnökség tagja kiemelkedő nyugdíjas közéleti tevékenységéért a közelmúltban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úrtól magas állami kitüntetést kapott.

Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes elnöki beszámolójában számot adott az előző 2022. április 14-i elnökségi ülés és a 2022. május 11-i közgyűlés óta végzett feladatokról, a Polgári Védelmi Szemle XIV. évfolyam állami vezetőknek történő megküldéséről, a DAREnet Projekt Kutatás-fejlesztés-innovációprogram keretében augusztus 29. és szeptember 3 között végrehajtott nemzetközi árvízvédelmi gyakorlatokról. Az elnökség nevében köszönetét fejezte ki Dr. Varga Péter ny. ezredes úrnak az éves közgyűlés méltó helyszínének biztosításáért a horpácsi Mikszáth Kúriában. 

Dr. Jackovics Péter tű. ezredes úr felszólalásában tájékoztatást adott a hivatásos katasztrófavédelmi szervek elmúlt időszaki szakmai feladatairól, a változásokról,

BM OKF, a PVFŐFE II. féléves tevékenységének irányairól, a várható feladatokról. Az elnökség felajánlotta tapasztalati és szakmai segítségét a polgári védelmi, lakosságvédelmi készülő szakmai anyagok, szabályozók véleményezéséhez, a szakmai gyakorlatok további támogatásához.

Dr. Ambrusz József tű. ezredes beszámolt a Katasztrófa Csökkentés Világnapja, valamint a Tudomány Ünnepe alkalmából 2022. november 10-én szervezendő tudományos konferencia előkészítési munkáiról. A konferencia helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária úti Kampuszán lesz a Díszteremben. A tudományos eseményt az MPVSZ közösen szervezi az MRTT-vel, az MHTT-vel, a BM OKF PVFŐFE-vel, az NKE KVI-vel, a VIK Alapítvánnyal, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumával. 

Jósvai Attila ny. ezredes gazdasági alelnök beszámolót terjesztett elő a 2022. évi költségvetés folyó helyzetének állásáról. Elhangzott, hogy a nehézzé váló gazdasági helyzet érinteni fogja az MPVSZ gazdálkodását is, fel kell készülni további megszorításokra, vagy átcsoportosításokra.

Az ülés folyamán áttekintésre kerültek a nyári polgári védelmi ifjúsági táborok szervezési tapasztalatai is. Mészáros Zoltán tű. alezredes erről szóló beszámolóját Dr. Muhoray Árpád egészítette ki, megosztva személyes élményeit is a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség nagyon magas színvonalon szervezett bajai nyári nemzetközi ifjúsági táboráról.  

Az évben végrehajtandó katasztrófavédelmi, polgári védelmi megyei, járási, települési gyakorlatok helyzetéről, további gyakorlatok tervezéséről Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes készített pontos előterjesztést a megyei elnökökkel történő példás együttműködés alapján. Az elnökség állásfoglalása szerint továbbra is kiemelt cél az MPVSZ számára ezeknek a gyakorlatoknak a támogatása.

Dr. Muhoray Árpád beszámolt arról, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum átalakítás és elköltöztetés alatt van, így Katasztrófák Csökkentése Világnap koszorúzással történő megünneplése a légoltalom és a polgári védelem hőseinek emléktáblájánál nem lehetséges. Az elődök előtti kegyelet és megemlékezés kinyilvánítására az MPVSZ munkáját támogató korábbi polgári védelmi tisztek, parancsnokok meghívásának is más módját kell majd ezért megkeresni. 

Utolsó napirendi pontként Csatai István ny. pv. alezredes beszámolt a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület munkájáról. Az elnökség állásfoglalása szerint célszerű lenne, ha nem külön testület, hanem maga az MPVSZ szervezné és végezné tagozatként az MPVTE által végzett polgári védelmi tudományos tevékenységet.

Dr. Muhoray Árpád

Vissza

Ezt a hírt eddig 115 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Elnökségi ülést tartott az MPVSZ Elnökségi ülést tartott az MPVSZ Elnökségi ülést tartott az MPVSZ More images More images

Hírarchívum