Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Sikeres PhD doktori műhelyvita

2022. június 16. 17:46

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában 2022. június 14-én került sor Priváczki-Juhászné Hajdú Zsuzsanna: A katasztrófavédelmi veszélyhelyzet kapcsán a földárja jelenség hatása a belvíz elleni védekezés irányítására című disszertáció tervezetének sikeres nyilvános PhD doktori műhelyvitájára.

Az ATIVIZIG Vízrendezési és Öntözési Osztály osztályvezető, igazgatósági védelemvezető-helyettes doktorandusz tudományos témavezetője Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy címzetes egyetemi tanár, az MPVSZ szakmai alelnöke volt.

A kutatott téma jelentős érdeklődést váltott ki, hisz napjainkban a globális klímaváltozás időszakában a szélsőséges időjárási jelenségek következtében váratlanul is kialakulhatnak jelentős ár és belvizek, a védekezés megszervezése, modellezése úgy a gyakorlati életben, mint a tudomány területén nagy fontossággal bír. E téma érinti a Katasztrófavédelmet és a Magyar Polgári Védelmi Szövetséget is, hisz a lakosság védelme érdekében a szövetség tagjai is közreműködnek az ár és belvíz elleni védekezésben. A témában korábban Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna, Dr. habil. Endrődi István és Dr. Muhoray Árpád: „A belvíz elleni védelem új lehetőségei a korszerű polgári védelem rendszerével” címmel közös tudományos publikációt is megjentettek a Védelem Tudomány folyóiratban.  

A doktorandusz előopponensei: Dr. Rakonczai János emeritus professzor, az Magyar Tudományos Akadémia  doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszékéről, illetve Dr. Nagy László a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, a Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék nyugalmazott tanszékvezetője voltak, a műhelyvita titkári teendőit Kirovné Dr. Rácz Réka tűzoltó őrnagy az NKE RTK KVI egyetemi adjunktusa látta el.

A műhelyvitán a jelölt bemutatta disszertáció tervezetét, ismertette téziseit, az elhangzott előopponenciák után a magas tudományos színvonalú vita döntése a 26 jelen lévő közüli  13 PhD fokozatos javaslata alapján, hogy a disszertáció tervezet kisebb, lényeget nem érintő átalakításokkal újabb műhelyvita nélkül további eljárásra, azaz a nyilvános PhD doktori védésre  alkalmas.

Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna az MPVSZ által kiadott tudományos folyóirat a Polgári Védelmi Szemle számainak is állandó szerzője kutatási területének magyar és angol nyelven írt tudományos publikációival.

Dr. Muhoray Árpád

Vissza

Ezt a hírt eddig 171 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Sikeres PhD doktori műhelyvita Sikeres PhD doktori műhelyvita Sikeres PhD doktori műhelyvita More images More images

Hírarchívum