Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Megtartotta éves Küldöttgyűlését az MPVSZ

2022. május 13. 13:41

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően 2022-ben is megtartotta az Országos Küldöttgyűlését, melyen értékelte az előző 2021-es évben végzett tevékenységet és kitűzte, elfogadta a jelen naptári év feladatait.

A küldöttgyűlés 2022. május 11-én Horpácson a Kossuth út 2. sz alatti Mikszáth Kálmán Emlékházba került összehívásra.

A Küldöttgyűlésre meghívást kaptak az elnökség tagjai, a megyei szervezetek vezetői, delegáltjai, (megkezdett 100 fő után 1 fő), a csatlakozott és a társult, jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetek 1-1 fővel, tanácskozási joggal pedig a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, az MPVSZ tiszteletbeli tagjai. Megtisztelték jelenlétükkel a küldöttgyűlést Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő, Keresztesy Árpád a BM OKF PVFŐFE titkárságvezetője, Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes, az MHTT Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály titkára és Rába Lajos, az RSOE elnökségi tagja.

A mandátumvizsgáló bizottság jelentése szerint a jelenlévő küldöttek létszáma alapján a Küldöttgyűlés határozat képes volt, levezető elnöki teendőket Lipták István ny. pv. ezredes látta el. A rendezvény elején az MPVSZ elnöke kezdeményezésére 1 perces néma főhajtással adóztunk kegyelettel az elmúlt időszakban elhunyt tagtársaink emlékének.

Napirendi pontok voltak:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. A napirend megtárgyalása és elfogadása
 4. Az Országos Elnökség 2021. év beszámolója
 5. 2022 évi munkaterv meghatározása
 6. 2021 évi számviteli beszámoló és annak mellékleteinek (kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) megtárgyalása
 7. MPVSZ 2022 évi költségvetésének megtárgyalása, javaslat az MPVSZ tagsági díj mértékére
 8. A FEB elnökének jelentése az MPVSZ 2021 évi működéséről, gazdálkodásáról, az MPVSZ közhasznú tevékenysége anyagi-pénzügyi ellenőrzéséről
 9. A FEB éves ellenőrzési tervének megtárgyalása
 10. Hozzászólások, vita a beszámolókról, válaszadások
 11. A beszámolók, a 2022 évi munkaterv, a 2022 évi költségvetés, az MPVSZ tagsági díj mértékének, a FEB 2022 évi ellenőrzési tervének elfogadása, határozathozatalok
 12. Egyebek

A napirendi pontok tárgyát képező anyagok a honlapon közzétételre kerültek, a tagság azokat előzetesen tanulmányozhatta, azokhoz az MPVSZ elnöke, gazdasági elnökhelyettese és a FEB elnöke kiegészítő tájékoztatásokat fűztek.

A napirendek feletti vitában Dr. Tóth Ferenc tábornok úr átadta a BM OKF főigazgatója üdvözletét, nagyra értékelte az MPVSZ önkéntes munkáját a lakosság biztonságának szolgálata érdekében, hisz az önkéntesség, az a köz szolgálatában való részvétel.

Dr. Muhoray Árpád hozzászólásában a megyei szervezetek végrehajtott gyakorlatainak, minősítésének fontosságáról, és az MPVSZ tudományszervező munkájáról beszélt.

Rába Lajos úr az RSOE elnöke kitüntető Emléklapját adta át Dr. Endrődi Istvánnak az MPVSZ-RSOE 30 éves eredményes együttműködése alkalmából, kifejezve kölcsönösen a reményt a további közös munkára, melynek fő területe a közeljövőben az MPVSZ elnöke szerint a Honlapunk átalakítása, megújítása kell, hogy legyen.

Dr. Sós László ny. pü. vezérőrnagy, jogi szempontból mondott elismerő véleményt az éves munkáról, az Alapszabálynak való megfelelésről. Mondanivalóját úgy összegezte, hogy az MPVSZ törvényesen és szabályosan működött az elmúlt évben is, a Fővárosi Törvényszék a felterjesztett dokumentumokat befogadta.

Dr. Endrődi István beszámolt arról, hogy a BM OKF-en tarott Tűzoltónapi ünnepségen a BM OKF főigazgatója Emléktárgyat adományozott szervezetünknek 30 éves megalakulásunk alkalmából, a Belügyminiszter tűzoltó ezredessé léptette elő Tatár Pál ny. pv. alezredest és BM OKF főigazgatói emléktárgy elismerésben részesítették Kemény József ny. pv. ezredest és Leskó György ny. pv. alezredest.

A beterjesztett beszámolókat, a munkatervet, a költségvetési tervet, a küldöttek egyhangúlag megszavazták.

A Küldöttgyűlés után a küldöttek kulturális programként megtekintették a Mikszáth Kálmán Emlékház és Múzeum állandó kiállítását.

Dr. Muhoray Árpád

Vissza

Ezt a hírt eddig 126 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Megtartotta éves Küldöttgyűlését az MPVSZ Megtartotta éves Küldöttgyűlését az MPVSZ Megtartotta éves Küldöttgyűlését az MPVSZ More images More images

Hírarchívum