Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Országos Küldöttgyűlés elemző értékeléssel és tisztújítással

2021. augusztus 08. 14:54

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Alapszabályában foglaltaknak megfelelően 2021. augusztus 05-én 10.00 órától kihelyezett helyszínen, Horpácson tartotta meg az Országos Küldöttgyűlését, melyen értékelte az előző évben végzett tevékenységet és kezdeményezte az esedékes tisztújítást.

A Mikszáth Kálmán Emlékház Kultúrotthonában megtartott Küldöttgyűlésre meghívást kaptak és szavazati jogukat gyakorolták az Országos Elnökség tagjai, a területi tagszervezetek küldöttei, a csatlakozott és a társult, jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetek, tanácskozási joggal pedig a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai és a meghívottak. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség a koronavírus járványveszély miatt a Kormány által meghatározott szigorítások jogszabályban elrendelt enyhítése után jelenléti módon tartotta meg az éves Küldöttgyűlését, melynek különleges hangsúlyt adott, az MPVSZ megalakításának 30 éves évfordulója.

A rendezvény levezető elnöke Lipták István ny. pv. ezredes munkája a küldöttgyűlés határozatképességének megállapításával kezdődött, majd a küldöttek megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőit, jóváhagyták a napirendi pontokat. A jelenlévők egyperces felállással adóztak az elmúlt évben, többek között a covid járvány miatt elhunytak emlékének.

Elsőként Dr. Endrődi István országos elnök köszöntötte a megjelenteket, a fővárosi és megyei szövetségek küldötteit. Az országos elnök évértékelőjében kitért az elmúlt év eseményeire, amelyekből kiemelhető a Covid hatása a szövetségi munkára, a települések önerős védekezését elősegítő gyakorlatok megtartása, a tudományos értékű publikációk közreadása, a DAREnet projekt csökkentettebb ütemű végrehajtása. A továbbiakban Endrődi István ismertette az idei év konkrét feladatait, célkitűzéseit, a betervezett konferenciák szervezését a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja, a tudomány ünnepe és a szövetség megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából, egy tudományos igényű összefoglaló mű, egy újabb Polgári védelmi Szemle előkészítését, kiadását az idei évben, a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek újbóli szervezésének előkészítését, a DAREnet program folytatását.

Az elnök a jövőre vonatkozóan kifejtette a Szövetség saját mentőszervezetének fejlesztését, a dinamizálást, a beavatkozási hatékonyság fokozását. Mint fogalmazott az értékteremtő gyakorlatok támogatása a jövőben is kiemelt feladata a szövetségnek, amely Magyarország egészének biztonságát szolgálja.

A továbbiakban Jósvai Attila gazdasági elnökhelyettes ismertette az elmúlt év gazdasági feladatait, az ez évre vonatkozó költségvetési tervet.

Ismertetésre került továbbá a Felügyelő Bizottság értékelése az elmúlt év szakmai és gazdálkodási feladatairól. A Szövetség gazdálkodása törvényes, a költségfelhasználás szabályos és bizonylatolt volt.

A beszámolók feletti vitában a szövetségben az általuk művelt szakterületekről többen hozzászóltak, így Dr. Muhoray Árpád, Kemény József, Leskó György, Tatár Pál, Orovecz István és Dr. Bárdos Zoltán, akik kiegészítve a beszámolókat, valamennyien elfogadásra javasolták azokat. A hozzászólásokat követően, az elnök válaszai után a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az előterjesztéseket.

A küldöttgyűlés Gáspár József jelölőbizottsági elnök napirendi előterjesztésében a tisztújítással folytatódott, miután hivatalosan is bejelentésre került az Alapszabály szerint a régi elnökség és felügyelő bizottság mandátumainak a lejárta.  

Az új elnökség a jelenlévők egyhangú nyílt szavazataival került megválasztásra a következő összetételben:

elnök: Dr. Endrődi István, szakmai alelnök: Dr. Muhoray Árpád, gazdasági alelnök: Jósvai Attila, koordinációs alelnök: Gáspár József, kommunikációs alelnök: Dr. Ambrusz József, nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök Leskó György, ifjúsági alelnök: Kohánka István, az elnökség tagjai Hejüsz István, Mészáros Zoltán, Dr. Hornyacsek Júlia, Kemény József, Lipták István, Dr. Bárdos Zoltán, Radványi Imre, Tatár Pál és Dr. Tóth Rudolf lettek.

Megalakult az új felügyelő bizottság is, melynek elnökéül Dr. Varga Pétert, tagjainak Csatai Istvánt és Dr. Schweickhardt Gotthilfot választották. Megválasztásra kerültek az MPVSZ tiszteletbeli személyei is, örökös tiszteletbeli elnök Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, tiszteletbeli elnökségi tagok: Schieber József ny. pv alezredes, Fekete Gyula ny. pv. ezredes és Deák Dezső ny. pv. ezredes személyében.

Az új elnökség nevében Dr. Endrődi István régi-új elnök köszönte meg a küldöttek bizalmát, tett ígéretet a polgári védelem társadalmi ügyének elkötelezett tovább vitelére.

Ügyrendi kérdésként a továbbiakban az Alapszabály jogász általi szükséges módosítását, illetve a tagdíj mértékének 0 Ft-ra csökkentését szavazták meg a delegátusok.

A rendezvény zárásaként Dr. Muhoray Árpád az MPVSZ elnöksége ajándéktárgyát adta át Dr. Endrődi István országos elnöknek 65. születésnapja alkalmából.

A Küldöttgyűlés végén Dr. Varga Péter ny. pv. ezredes úr ebédre hívta meg a delegátusokat, kulturális programként pedig bemutatta a Mikszáth Kálmán Emlékházat és Múzeumot.

 

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség valamennyi tagja nevében gratulálunk az újonnan megválasztott elnöknek, az elnökség és felügyelő bizottság tagjainak, a kitüntető tiszteletbeli címet elért korábbi vezetőknek.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 150 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Országos Küldöttgyűlés elemző értékeléssel és tisztújítással Országos Küldöttgyűlés elemző értékeléssel és tisztújítással Országos Küldöttgyűlés elemző értékeléssel és tisztújítással More images More images

Hírarchívum