Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Megemlékezés az elhunyt Dr. Pataky Iván születésének 90. évfordulójára

2020. július 19. 12:17

Dr. Pataky Iván születésének 90. évfordulójára emlékeztek a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) tagjai és meghívott vendégei a XIII. kerület Zsinór utca 12. számú épületében. A családias hangulatú, hagyományőrző rendezvényre július 16-án került sor.

Az emlékhelyen megjelenteket a MPVSZ részéről Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy köszöntötte. Külön köszöntötte a Pataky családot képviselő Pataky Zsuzsannát, valamint Prof Dr. Turcsányi Károlyt a Magyar Hadtudományi Társaság Láhner György Haditechnikai Klub elnökét és valamenyi megjelent civil szervezet képviselőit.

Elsőként Csatai István ny. pv alezredes, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület elnöke mondott megemlékező beszédet. Beszédében emlékeztetett arra, hogy 2019. november 22-én - a magyar közoktatás napján - a MPVSZ és a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület (MPVTE) közös szervezésében emléktáblát avattak a polgári védelemért dolgozó kiváló szakember és tudományos munkatárs emlékének megőrzésére. Kiemelte, hogy Dr. Pataky Iván fáradhatatlanul segítőkész, sokak által elismert tudományos munkatárs volt, de emelett közösségalkotó, meghatározó személyiség is. Beszédében megemlékezett Dr. Pataky Iván szakmai sikerekben és tudományos eredményekben gazdag életútjáról.

Ezt követően az MPVTE nevében Orovecz István és Csatai István emlékszalagot helyezett el az emléktáblánál.

A megemlékezést követően Prof. Dr. Turcsányi Károly, a Haditechnikai Klub elnöke megerősítette, hogy Dr. Pataky Iván halálával alig pótolható veszteség érte a klubot és hadtudományt. A szakmai programok előkészítésében, a társasági kapcsolatok kialakításában személyisége és szerepe fontos és unikális volt. Csatai István megköszönte a megjelenést és zárszavában megerősítette, hogy Dr. Pataky Iván elétútján megjelent műveiben és az emlékezetekben tovább él.

Dr. Pataky Iván nyá. ezredes

1930. július 16-án született Debrecenben. A Honvéd Kossuth Akadémián 19 évesen avatták fel, majd csapatszolgálatot teljesített. 30 évesen az ELTE magyar-történelem szakán tanári diplomát szerzett. 30 éves korától 55 éves koráig a polgári védelem különbözö szakterületein dolgozott, a Polgári Védelmi Országos Parancsnokságon, mint Kiképzési és Propaganda osztályvezető vonult nyugállományba. 45 évesen Szolnokon az újonnan avatott gyakorlópályán, a kiképzési ciklus záró akkordjaként nagyszabású országos polgári védelmi versenyt szervezett. 45 évesen lett a hadtudomány kandidátusa. Szakmai feladatai mellett volt energiája, hogy kitekintsen, a hadtudomány világába és az ott szerzett tapasztalatait összegezve azt megismertesse munkatársaival, valamint a felkészítésben részt vett lakossággal.

62 évesen alapítótagja volt a MPVSZ-nek, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi-, és Polgári Védelmi Szakosztályának. A Szövetségben betöltött szerepe, szakmai hozzáértése, tudása, a polgári védelem iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen volt. Szakmai munkája elismeréseként a Szövetség örökös tagja címet kapta. A MPVSZ Országos Elnöksége több évtizedes munkásságának emlékére, 2019-ben Pataky-díjat alapított.

Sokoldalú szakmai tevékenysége mellett több kiváló ismeretterjesztő könyve is megjelent az utókor számára. „Légi háború Magyarország felett I-II.”, a második világháborúban Magyarország felett folyó légitámadások történelmi leíratai. 64 évesen megírta „A Magyar Polgári Védelem (légoltalom) történetének 1935-1992 közötti időszaka” c. művét, de még ebben az évben eredményes tudományos munkája, aktív közszerplői tevékenysége elismeréseként megkapta a Tanárky-díjat. 78 éves korában kiadásra került „A vonakodó szövetséges” című könyve, amely az 1968-as „prágai tavasz” történetét dolgozza fel. Részt vett a Kiss Károly Hadtudományi Klub megalakításában, később a Láhner György Haditechnikai Klub aktív tagja volt. Szintén alapító tagja volt a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesületnek, ahol aktív cselekvő tevékenységével segítette a fiatal korosztályt, de az oktatásban részt vett hallgatókat a tudományos fokozat megszerzésében is támogatta.

A MHTT elnöksége a hadtudomány magas színvonalú képviselete érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként a Magyar Hadtudomány Társasági Szakértője, majd 81 évesen Életműdíj elismerésben részesítette. 82 éves korában 2012. május 4-én hunyt el. 2012. május 30-án helyezték örök nyugalomra.

Szöveg: Csatai István ny pv. alezredes, tanácsos

MPVTE elnök

Vissza

Ezt a hírt eddig 128 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Megemlékezés az elhunyt Dr. Pataky Iván születésének 90. évfordulójára Megemlékezés az elhunyt Dr. Pataky Iván születésének 90. évfordulójára Megemlékezés az elhunyt Dr. Pataky Iván születésének 90. évfordulójára More images More images

Hírarchívum