Language: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnökének köszöntője a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából

2019. február 27. 11:17

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!


A Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnökeként köszöntöm Önöket a Nemzetközi Polgári Védelem világnapján a magyar polgári védelem minden hivatásos és önkéntes tagját, velük együtt hazánk valamennyi polgárát, akikkel közösen szolgáljuk Magyarország biztonságát.

Most a Polgári Védelem Világnapját ünnepeljük, egy világszerte ismert intézményét, egy nagyon is reális humanitárius eszméét, amely létrejötte óta folyamatosan fejlődik, változik, és alkalmazkodik azokhoz a kihívásokhoz, amelyek elé modern korunk állít bennünket.

A Polgári Védelem Világnapjáról itthon immár 29 éve emlékezünk meg azon emberbaráti feladatok ellátásáról, amelyek a lakosság megóvására irányulnak, akár háborús cselekedetekről, akár a katasztrófák következményeiről beszélünk.

A polgári védelemnek történelme és hagyományai vannak, pedig az idők folyamán az új típusú kihívások, a növekvő társadalmi igények és a veszélyeztető hatások mentén többször is változott a feladatrendszere. Alapvető célkitűzése, az életben maradás feltételeinek biztosítása azonban a mai napig változatlanul megmaradt.

A biztonságos élethez való jog az egyetemes emberi jogok egyike. Tudjuk jól, hogy a biztonság hiánya nemcsak az életre és az életminőségre van negatív hatással, hanem akadályozhatja a civil társadalom fenntartható fejlődését is. A biztonságos magatartás kultúrája az egyének szintjén kezdődik, ezért különösen fontos, hogy az emberek ismerjék a környezetüket, az abban létező kockázatokat, és tudják, hogy miként viselkedjenek veszélyhelyzetekben is.

A kezdetekben a magyar hivatásos légoltalom és az önkéntesekből álló Légoltalmi Liga az akkori háborús viszonyoknak megfelelően oltalmazta a lakosságot, az emberi életet, és az anyagi javakat, ezért a fegyveres összeütközések idejére vonatkozó feladatrendszer jött létre. A mai nevén, polgári védelemként fél évszázada összegezzük az emberi élet és értékek védelme érdekében végzett munkát, amely az ezredfordulón az újonnan megalakult katasztrófavédelem rendszerének szerves részévé vált, és ahogy a világ fejlődött, úgy fejlődött a polgári védelem feladatrendszere, alakult át küldetése is.

Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a polgári védelem katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzésére, a következmények enyhítésére irányuló tevékenysége nem merül ki a lakosság részére biztosított segítségnyújtásában, hanem a nemzetek közötti kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárul.

Mostanra a természeti vagy az ember által okozott civilizációs katasztrófák elleni védekezés és felkészülés szerepe ugyanakkor sokkal hangsúlyosabbá vált. A polgári védelem a tűzoltósági és iparbiztonsági szakterülettel együtt a katasztrófavédelem elválaszthatatlan, integrált részét képezi. Feladatainak a megelőzéstől a veszélyhelyzetek kezelésén át, a helyreállítási-újjáépítési munkákban való részvételig terjednek.

A lakosságot ténylegesen fenyegető természeti, és civilizációs veszélyekre összpontosítva új alapokra helyezték és rendszeresen felülvizsgálják a települések kockázatértékelését és katasztrófavédelmi osztályba sorolását, a veszélyelhárítási tervezést.

Gondoskodunk a jövő generációiról, megszólítjuk a fiatalokat, rajtuk keresztül a családokat. mert valljuk, hogy az állampolgároknak ismerniük kell a helyi veszélyeket, és azt is, miként védekezhetnek ellenük. Programjaink segítségével erősítjük az emberek önvédelmi képességét.
 
Felismerve az önkéntesség iránti társadalmi igényt, köteles helyett önkéntes polgári védelmi szervezetek működnek szorosan az állami katasztrófavédelem szervezeteivel. Ők már számos alkalommal vettek részt beavatkozásokban, mentettek életet és vagyont, akár árvizek, speciális mentési feladatok, akár szélsőséges időjárási viszonyok során.

Engedjék meg. hogy idézzem a Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet főtitkárának 2018. évi  nyilatkozatát ami ma is aktuális:

„Egy modern nemzeti katasztrófavédelmi szervezetrendszernek képesnek kell lennie számos kihívást jelentő feladat elvégzésére, amelybe beletartozik a jogi normák kidolgozása; a felkészültség; az esemény-előrejelzési képesség; a veszélyhelyzetek nagyságrendjének és a társadalmi-gazdasági következményeinek értékelése; valamint az elhárítás és a helyreállítás egyaránt. Minden országnak elkötelezettnek kell lennie abban, hogy érdemi lépéseket tegyen a polgári védelmi feladatokat ellátó szervezetek megerősítésére, és folyamatosan tovább képezze szakmai állományát. Mindemellett kiemelkedő szerepe van a nemzetközi együttműködés fejlesztésének is.”

Ebben a nagy munkában azonban sosem maradtunk egyedül, sőt Önökkel együtt erősebbek lettünk. Éppen ezért mindenkit köszönet illet, aki közösséget vállalt az emberi élet és az anyagi javak védelme során.

Zárszóként engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetemet a polgári védelemért végzett munkájukért és egyben kívánok Önöknek jó egészséget, erőt és kitartást!

 

Budapest, 2019. március 1.


                                             Tisztelettel:

                                                                 Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes

Vissza

Ezt a hírt eddig 210 látogató olvasta.


Hírarchívum