Choose languge: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Tudományos konferencia a lakosságvédelemért

2018. december 11. 19:38

Magas színvonalú és széles körű társadalmi érdeklődés mellett szervezett tudományos konferenciára került sor a Magyar Tudomány Ünnepe és a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségi épületében.

A 2018. december 05-én megtartott rendezvény betekintést nyújtott a honvédség és a különböző lakosságvédelmi rendeltetésű szervezetek együttműködésébe, hangsúlyozva a tárgyalt időszak azon legfontosabb korszakait, eseményeit, amikor a katonák és a nem fegyveres védelmi szervezetek közös tevékenysége létfontosságú volt a kiszolgáltatott emberek mentése, megóvása érdekében. A konferencia levezető elnöke Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnöke volt, valamint az elnökségben kapott helyet Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Szakosztály elnöke.

Elsőként Endrődi István elnök köszöntette a konferencia résztvevőit, külön köszöntve valamennyi résztvevő szervezet tagjait, a MH Logisztikai Szakosztály, a MHTT Belügyi Szakosztályának, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség megyei tagszervezetek képviselőit, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai vezetőit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori képzésében résztvevő hallgatókat, a Zala megyéből érkezett középiskolás diákat, valamint a meghívottakat és érdeklődőket. Az elnök megnyitó beszédében kiemelte, hogy a konferencia az önkéntesek nemzetközi világnapjára is emlékezik, amely szinergiát képez az önkéntes és az állami szervezetek munkájában.

A konferencia első előadását Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy tartotta, aki megemlékezett a Magyar Tudomány Ünnepéről, egészen az alapítástól a mai napig tartó országos programsorozatig. Muhoray beszédében kiemelte, hogy rendhagyó és mégis kézenfekvő volt öt társadalmi szervezet és két állami intézmény közös megemlékezése a Magyar Tudomány Ünnepéről, amelynek az jelentősége, hogy a tudomány ünnepének eredetileg is megfogalmazott céljait teljesíti.

A további előadók közül Dr. Bona Gábor nyá. ezredes, hadtörténész a honvédek, nemzetőrök szerepét mutatta be a hallgatóságnak kiemelve a lakosság védelmét az 1848-49-es szabadságharc során. Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, az NKE KVI igazgatója a felsőfokú katasztrófavédelmi képzést mutatta be Magyarországon, ismertetve a képzési folyamat legfontosabb mérföldköveit és az oktatás-fejlesztésének lehetséges irányait.

Dr. Zellei Gábor nyá. pv. ezredes, az MHTT Kat.- és PV. Szakosztály elnök-helyettese a Magyar Királyi Honvédség és a közös hadsereg szerepét mutatta be a korai légoltalom megteremtésében az I. világháború időszakában. Csatai István ny. pv. alezredes, az MPVTE elnöke beszélt a korszerű légoltalmi szervezet létrehozásáról az újabb háborús felkészülés részeként a két világháború között.

Dr. Petrányi Győző akadémikus, az MKE elnöke a katonaság egészségügyi állapotát mutatta be a Magyar honvédség történetében, majd őt követte Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnökének előadása, amelyben a katasztrófavédelem szerepét taglalta a nemzetbiztonság kérdéseiben.

Dr. Varga Miklós ny. vízügyi államtitkár, az MKE alelnöke előadásában a vízügy, a honvédség és a polgári védelem együttműködését mutatta be a hazai nagy árvizek időszakában, külön kitérve a helyreállítás időszakénak feladataira.

Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes, a Fejér Megyei VÉB titkára előadásában a Magyar Honvédség részvételével zajlódó nukleárisbaleset elhárítási feladatokba engedett betekinteni. Leskó György ny. pv. alezredes, MPVSZ DARA net koordinátor tájékoztatta a jelenlevőket a Duna menti árvízi megelőzés új aspektusairól az Európai Unióban. Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója részletesen elevenítette meg a tűzoltóság szerepét a háborús bombázások idején.

A konferencia keretében kitüntetések és díjak átadására is sor került. Dr. Zellei Gábor az MHTT katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztálya nevében Emlékérmet adott át Dr. Bona Gábor ny. ezds. hadtörténész úrnak a Magyar Honvédség történetének újszerű eredményes kutatásáért.

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület elnöksége döntése alapján Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus úr elnök "Kitaibel Kálmán Díjat" adományozott Dr. Varga Miklós nyugalmazott vízügyi államtitkár, mb. miniszter részére az árvízvédelem szervezése, sok évtizedes tudományos kutatómunkája elismeréseként.

A konferencia értékelése és zárásaképpen a levezető elnök kiemelte, hogy magas színvonalú előadások hangzottak el, ami hangsúlyozza a résztvevő szervezetek tudományos eredményességét és elismertségét.

A jelenlévők nagyra értékelték a konferenciát, amely a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi- és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány kuratóriuma együttműködésével és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumával közösen került megrendezésre

Vissza

Ezt a hírt eddig 202 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Tudományos konferencia a lakosságvédelemért Tudományos konferencia a lakosságvédelemért Tudományos konferencia a lakosságvédelemért További képek További képek