Choose languge: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Értékek megtartása és megújítás

2018. május 11. 18:24

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség a jogszabályokban előírtak szerint megtartotta éves küldöttgyűlését amelyre 2018. május 09-én 10.00 óra került sor Budapesten a Katasztrófavédelmi Térségi Oktatási Központ tanácstermében.

A rendezvény a határozatképesség megállapításával kezdődött, majd a küldöttek megválasztották a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőit. Ebben az évben Mészáros Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökét kérték a rendezvény levezetésének tisztségére.

Elsőként Dr. habil. Endrődi István, országos elnök köszöntötte a megjelenteket, a fővárosi és megyei szövetségek küldöttjeit, az együttműködő RSOE, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány képviselőit. Külön köszöntötte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében jelenlévő Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelőt.

Az országos elnök évértékelőjében kitért az elmúlt év eseményeire, a vállat feladatokra, amelyek közül a kiemelhető a Szövetség meglévő nemzetközi kapcsolatainak ápolása, az immár hagyományosnak tekinthető lakosságfelkészítésében, tájékoztatási feladatokban, az önkéntes mentőszervezetek felkészítésében és a nemzetközi projektekben történő közreműködés, az együttműködő állami és társadalmi szervezetekkel a tudományos értékű polgári védelmi szakmai és tudomány napi konferenciák megszervezése.

A megnyitó beszédet követően Dr. Varga Péter Miklós nyá. pv. ezredes, a Felügyelő Bizottság elnöke értékelte az elmúlt év szakmai és gazdálkodási feladatait. Elmondta, hogy a Szövetség gazdálkodása törvényes volt, a költségfelhasználás szabályos és bizonylatolt volt.

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának nevében Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok köszöntötte a jelenlévőket. Hozzászólásában kifejtette a BM OKF és a MPVSZ együttműködésének fontosságát, és mint fogalmazott az NGO-kal, azaz a nem kormányzati szervezetekkel történő együttműködés mára az egyik alappillérévé vált a hivatásos szervezetnek. Beszédében visszatekintett az elmúlt évek hazai főbb, jellemzően természeti csapások okozta rendkívüli eseményeire, az azokban történő civil mentőszervezetekkel történő együttműködések eredményeire, tanulságaira. A Főfelügyelő a jövőben is fontosnak tartja az önkéntesség erősítését, amelyet a kistelepüléseken élők biztonságérzetéig bezárólag szükséges kialakítani. Jó gyakorlatként jelölte meg a Szövetség részvételével korábban megvalósult Baskó településen végrehajtott gyakorlatot és vezető elvként jelölte meg a többször több helyen történő megjelenés fontosságát.

A hozzászólást követően a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az előterjesztéseket.

A továbbiakban Endrődi István országos elnök ismertette az idei év konkrét feladatait, célkitűzéseit amelyből kiemelhető a rendészeti képzést folytató középiskolákkal valamint a Polgárőr Szövetséggel történő szorosabb kapcsolat kialakításának igénye a Belügyminiszter úr által is támogatott katasztrófavédelmi ifjúsági verseny rendészeti tárgyú kiszélesítéséhez, valamint a fogyatékkal élők felkészítésének prioritása. Az elnök a jövőre vonatkozóan kifejtette a Szövetség saját mentőszervezetének fejlesztését, a dinamizálást, a beavatkozási hatékonyság fokozását, amelynek nélkülözhetetlen elemeként jelölte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak aktivitását. Mint fogalmazott az értékteremtő gyakorlatok támogatása a jövőben is kiemelt feladata a szövetségnek, amely Magyarország egészének biztonságát szolgálja. Az év céljai között szerepel úgyszintén a Magyar Tudomány Napja konferencia megszervezése együttműködőinkkel és az EU által kezdeményezett DARANET árvízvédelmi projekt éves programjának teljesítése is. Az elnök a projekt helyzetének bemutatásra Leskó Györgyöt kérte fel, aki röviden vázolta a feladatokat, a főbb határidőket, a kapcsolt követelményrendszert.

A küldöttgyűlés tisztújítással folytatódott. Saját kérésének megfelelően Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy szakmai elnök és Schieber József kommunikációs elnökhelyettes nem került jelölésre. A korábban jelölőbizottsági elnöki tisztségre felkért Gáspár József nyá. pv. ezredes előterjesztésének megfelelően a jelenlévők egyhangúlag Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagyot szakmai elnöknek, Ambrusz József c. tű. ezredest kommunikációs elnökhelyettesnek megválasztották.

A rendezvény zárásaként elismerések átadására került sor. A Magyar Polgári Védelmi Szövetségben végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója ajándéktárgyat adományozott Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy részére. Az elismerést Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok adta át.

A Magyar Polgár Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Szövetségben több évtizeden át folytatott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy részére Örökös Tiszteletbeli Elnök-, illetve Schieber József és Dr. Kovács György Zoltán részére Örökös Tiszteletbeli Tag címet adományozott. A megtisztelő címeket Dr. habil. Endrődi István országos elnök adta át.

Endrődi István méltatta az újonnan megválasztott valamint a leköszönő alelnököket, kommunikációért felelős elnökhelyetteseket. Válaszbeszédében Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy megköszönte a bizalmat és a társadalmi együttműködés szélesítésére, az aktivitás megszervezésére, az együttműködés fejlesztésének erősítésére hívta fel a figyelmet. Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy válaszbeszédében felidézte a Szövetség kezdeti lépéseit, erőfeszítéseit, eddig elért szakmai eredményeit. Mint kifejtette méltán lehet büszke az eredményekre az, aki a Szövetség lakosságvédelmi küldetésben aktívan részt vállal.

Vissza

Ezt a hírt eddig 401 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Értékek megtartása és megújítás Értékek megtartása és megújítás Értékek megtartása és megújítás További képek További képek